ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Milica Atanackovic


Is Bainisteoir Cleachtais agus Oiliúna í Milica (Mili) Atanackovic le Luath-Óige Éireann. Tá taithí aici sna luathbhlianta, taithí a d’eascair as suim mhór sna hEalaíona Cruthaitheacha. Rinne Mili staidéar ar Chumarsáid Deartha sula ndeachaigh sí le Cúram agus Oideachas na Luath-Óige san Astráil.  Measann Mili gur príomhghnéithe iad oiliúint agus meantóireacht de na luathbhlianta, agus d’oibrigh sí mar Oideoir, mar Bhainisteoir agus Oiliúnaí Seirbhíse, baineann sí úsáid as taithí ar réimse disciplíní cruthaitheacha ina cuid oibre chomh maith.