Arts in Education

ENGLISH

NUACHTLITIRFáilte chuig na hEalaíona san Oideachas Spás d’ealaíontóirí agus do mhúinteoirí le ceangal a dhéanamh agus le spreagadh agus tacaíocht a fháil. TUILLEADH FAISNÉISE A FHÁILFíseán Feiceáil

Lá Náisiúnta Thairseach na nEalaíon san Oideachas. Bhí an-áthas orainn fáilte a chur roimh chohórt gairmithe ó gach earnáil de na hearnálacha ealaíon agus oideachais chuig an Lá Náisiúnta ar an 6 Bealtaine in Ionad Oideachais DCU, Campas Naomh Pádraig.

SCOILNET

Search Scoilnet's 11,000+ handpicked resources