ENGLISH

NUACHTLITIRCad a dhéanann hEalaíona i gcleachtas Oideachas cuma mhaith? Léigh faoi na próisis agus comhpháirtíochtaí taobh thiar thionscadail reatha tarlú ar fud na hÉireann.


Tá tú ag Amharc faoi láthair ar > gach Tionscadal

Finding the Common Thread

2022 Portal Documentation Award recipients, visual artist Vera McEvoy & teacher Breeda Kenny share with us their collaboration with the 6th class pupils of St Kilian’s National School, Mullagh, Co Cavan.

Read Article

The Inside Stories

"The Inside Stories" is a visual arts project led by artist Shona McGillivray and teacher Michelle O’Halloran in St Anne's School, Ennis. This project was an opportunity for children with ASD to express their interests and individuality through art.

Read Article

Mask On Mask Off, Sligo Grammar School photo installation

Mask On/Mask Off

“Mask On/Mask Off” is a photography project led by Teacher/Artist Máire Hynes in Sligo Grammar School. The project records the impact of Covid-19 on life in school from September 2020.

Read Article

Mozilla Hibs Exhibition

ABC of the Three Muses – Músaem Fíorúil

Roinn an cumadóir Fiona Linnane & an múinteoir Jacintha Mullins, buaiteoirí Dhámhachtain Doiciméadaithe Thairseach na nEalaíon 2020, a dtionscadal comhpháirtíochta leis na daltaí ó Scoil an Iarthair Láir do na Bodhair, Luimneach.

Read Article

Playing the music score

‘The Lonely Traveller’: An Tionscadal Comhpháirtíochta Múinteora-Ealaíontóra

Roinn an cumadóir Fiona Linnane & an múinteoir Jacintha Mullins, buaiteoirí Dhámhachtain Doiciméadaithe Thairseach na nEalaíon 2020, a dtionscadal comhpháirtíochta leis na daltaí ó Scoil an Iarthair Láir do na Bodhair, Luimneach.

Read Article

Performance Day - Songs for Our Times

Amhráin Dár Linne - Tionscadal Ceoil Idirghlúine Idirchultúrtha

Chomhoibrigh an ceoltóir Ruti Lachs, le Scoil Náisiúnta Dhroichead na Bandan agus Bandon Daycare Centre ar an tionscadal idirghlúine seo ina ndearnadh ceol, cultúr agus inimirce a fhiosrú.

 

Read Article

Siúlóid Fíodóireachta

Comhoibríonn an t-amharc-ealaíontóir, Annabel Konig, leis an múinteoir, Brenda Binions agus le daltaí Bhunscoil Phádraig, Contae Cheatharlach, chun fiosrú a dhéanamh ar an imshaol nádúrtha, teicstílí agus fíodóireacht.

Read Article

The Wall of Happiness from A Day in the Life of Rathkeale exhibition, Limerick and Clare Local Creative Youth Partnership

An Gnáthshaol i Ráth Caola

Roinneann an t-ealaíontóir grianghrafadóireachta Stephen Lappin agus Comhordaitheoir Sheirbhís Óige Luimnigh Lisa Quirke an obair a rinne siad i gcomhar le daoine óga i Spás Óige Ráth Caola, le tacaíocht ó Chomhpháirtíocht Áitiúil don Óige Chruthaitheach Luimnigh agus an Chláir (LCYP).

Read Article

Miotais agus Finscéalta na hÉireann

Comhoibríonn an t-amharc-ealaíontóir, Annabel Konig, leis an múinteoir, Brenda Binions agus le daltaí Bhunscoil Phádraig, Contae Cheatharlach, chun fiosrú a dhéanamh ar an imshaol nádúrtha, teicstílí agus fíodóireacht, le tacaíocht ó CRAFTed agus Ionad Oideachais Chontae Loch Garman.

Read Article

Image copyright: The Abbey Theatre

‘Asking For It’

The Abbey's Community and Education Manager Phil Kingston and Actor Aoibheann McCaul share with us their collaboration with students from six post-primary schools in Dublin and Wicklow on a series of workshops supporting the production of 'Asking For It' at The Abbey Theatre.

Read Article

Detail of finished artwork installed at Galway Arts Centre for Baboro International Children's Arts Festival, October 2018

Human Being and Human Becoming

Coimisiún comhoibríoch leis an ealaíontóir Siobhán McGibbon agus leanaí rang a trí ó Scoil Chroí Íosa, ag samhlú is ag féachaint ar fhéidearthachtaí do chorp an duine amach anseo, i gcomhpháirtíocht le hIonad Ealaíon na Gaillimhe agus Ealaíona Idirnáisiúnta Baboró.

Read Article

Comhpháirtíocht Múinteoirí agus Ealaíontóirí – Cave Dweller

Printmaker John Busher and teacher Liselott Olofsson share their collaboration with the 1st Class pupils of Gaelscoil Osraí, Co. Kilkenny investigating local folklore and oral histories as part of the Teacher - Artist Partnership (TAP) initiative.

Read Article

Image copyright Teacher -Artist Partnership - Teacher Vera McGrath & Artist Claire Halpin - Scoil Náisiúnta Muire gan Smál, Cartown, Co.Louth

Tionscadal na Comhpháirtíochta idir Múinteoirí-Ealaíontóirí (TAP) - Scoil Náisiúnta Muire gan Smál

Roinneann beirt a fuair Dámhachtain Doiciméadaithe na Tairsí, an t-ealaíontóir Claire Halpin agus an múinteoir Vera McGrath, a gcuid oibre le daltaí Scoil Náisiúnta Muire gan Smál, mar chuid de thionscadal na Comhpháirtíochta idir Múinteoirí agus Ealaíontóirí.

Read Article

Image copyright TAP - Teacher Jennifer Buggy collaborating with pupils at Sacred Heart Primary School, Portlaoise, Co. Laois as part of a TAP with artist Joanna Parkes

An Chomhpháirtíocht idir Múinteoirí agus Ealaíontóirí (TAP) Tionscadal - Donal of Dunamase and the mighty boar of Ballyfriar

Roinneann an t-éascaitheoir Drámaíochta, Joanna Parkes agus an múinteoir Jennifer Buggie a gcuid oibre le daltaí Scoil an Chroí Ró-Naofa, Port Laoise, mar chuid deTAP.

Read Article

Creative Generations – Bunscoil CBS Uí Chonaill leis an ealaíontóir Maria McKinneey

Artist Maria McKinney with the teachers and pupils of O'Connell CBS Primary School discuss their collaboration project as part of the Temple Bar Gallery + Studios Creative Generations programme.

Read Article

Comhoibriú Creative Generations – Sráid Synge CBS leis an ealaíontóir Andreas Kindler

Pléann Andreas Kindler von Knobloch agus Múinteoir Ealaíne Maria Wright Slattery a dtionscadal comhoibríoch le scoláirí na hIdirbhliana i Sráid Synge, Meánscoil Iognáid Rís, Cathair Bhaile Átha Cliath.

Read Article

Paddy Red Downey and the Voice in the Dream

Artists Annie Callaghan & Robbie Perry and primary school teachers Andrea Malone & Catherine Mc Guirk discuss their storytelling project which used music, art and drama.

Read Article

Mé féin agus Mo Chuid Cairde

Roinneann an t-ealaíontóir Helen Barry agus an múinteoir Mary Bennett an comhoibriú a bhí acu le scoláirí Scoil Mhuire Ógh 1, Baile Átha Cliath mar chuid den Chomhpháirtíocht Múinteoir-Ealaíontóir mar shamhail den fhorbairt ghairmiúil leanúnach.

Read Article

‘What Big Eyes You’ve Got…’

Clár spreagúil do na luathbhlianta agus a dtuismitheoirí leis na daltaí ina ndéantar iniúchadh ar na cúig chéadfa blas, boladh, mothú, éisteacht agus amharc.

Read Article

Eispéireas Céadfach Áite

San áireamh le ‘hEispéireas Céadfach Áite’ bhí an t-ealaíontóir Lisa Cahill, an múinteoir Leanne Kyle agus scoláirí de chuid rang P2 agus P3 S.N. Achadh na Cloiche Contae Thír Eoghain. Tá an tionscadal seo mar chuid de Virtually There, tionscadal ealaíontóra cónaithe atá faoi bhainistiú Chomhpháirtíocht Foilsitheoireachta Kids’ Own.

Read Article

IAF National Architects in School Programme

Architect Emily Power and teacher Derek O’Brien discuss their architecture in the community project with Transition Year students in Ardscoil na Mara, Tramore, Waterford.

Read Article

Virtually There with St Patrick’s P.S. Co Armagh

Artist Sharon Kelly and teacher Fionnuala Hughes from at St Patrick’s PS, Co. Armagh, talk about their explorations for this phase of the Virtually There Project around the idea of balance.

Read Article

CREATIVE DANCE TALES – A Digital Resource for Teachers and Dance Artists

Artist Philippa Donnellan and lecturers Susan Marron, Dr Frances Murphy and Dr Maura Coulter about their project which nurtured storytelling through dance.

 

Read Article

A Space To Grow

Artist Helen Barry and teacher Sharon Smyth discuss their multi-art form project with St. Raphaela’s Primary School, Stillorgan, Co. Dublin.

Read Article

Build Your Own Unknown

"Build Your Own Unknown" is a collaboration between Artist Louise Manifold, Cregmore NS and TULCA partnering with The Marine Institute.

Read Article

A Journey with our Children

In 2013 artist Lucy Hill collaborated with the pupils and early childhood educators at Woodland Park Preschool in Co. Mayo on this visual arts project.

 

 

Read Article

Our Place: An art project with children living in direct provision

Our Place was a project that sought to offer a marginalized section of our community a creative and positive experience within a museum environment.

Read Article

Waves

As part of the Fingal 2016 Centenary Programme, Fingal County Council’s Arts Office worked in partnership with Fingal Curator Cleo Fagan, founder of Superprojects*, to provide a unique arts-in-education initiative for two post-primary schools in Fingal titled Waves.

Read Article

‘Dublin Ships’ Public Art Engagement Programme

The project engaged withchildren in response to a public artwork. It explored questions about potential forms of art & public art as well as themes relevant to the work such as technology, infrastructure, philosophy, locality.

Read Article

The Easter Rising Dance Project

Dance artist Maria Svensson worked with teacher Marie O’Connell and 3rd class children from Ardfert National School, Tralee, Co. Kerry to explore the theme of the Easter Rising through a creative exploration of movement and dance.

Read Article

Tionscadal Staire 100 Bliain – Leanaí ina dtaighdeoirí

A creative commemoration project, engaging children and teachers from 10 schools in Ireland and Northern Ireland with the Decade of Commemorations, through research and creative activity alongside a professional artist and writer.

Read Article

(c) Vanya Lambrecht Ward. Courtesy of Kids' Own

Virtually There

Artist Vanya Lambrecht Ward collaborates with children from Ardfert National School, Tralee, via video conferencing technology.

Read Article

Tenderfoot Project, courtesy of Civic Theatre

Tenderfoot

D’oibrigh an Amharclann Chathartha i dTamhlacht le scoil i Ráth Cúil chun daltaí na hIdirbhliana a spreagadh chun páirt a ghlacadh in ealaín an téatair.

Read Article

Room 13 (c) Fingal Arts Office

Room 13

Oibríonn daltaí ó Choláiste Bhríde i mBaile Bhlainséir leis an ealaíontóir Órla Kelly chun na healaíona agus scileanna fiontair a fháisceadh.

Read Article

(c) Danny Moynihan, courtesy Irish Architecture Foundation

National Architects in Schools Initiative

D’fhiosraigh daltaí na hIdirbhliana ó Choláiste Choilm i gCorcaigh ailtireacht agus dearadh ina gceantar áitiúil.

Read Article

Full concentration (c) Helen Barry

Learning About Learning

D’oibrigh an t-ealaíontóir, Helen Barry, le Naíonáin ag an mBunscoil Dhoiminiceach i nDún Laoghaire mar chuid de chónaitheacht Artist At Work.

Read Article

(c) Ciara Harrison

CRAFTed

D’fhiosraigh daltaí ó naíonáin mhóra i Scoil Náisiúnta Shóisearach i mBaile Coimín fabraic agus snáithín leis an ealaíontóir Ciara Harrison.

Read Article

Big Bang. Image (c) Brian Farrell

The Big Bang

D’oibrigh Brian Irvine, cumadóir cónaithe Ghlúin an Cheoil Shligigh, le hIar-bhunscoileanna chun saothar nua a chruthú.

Read Article

Image (c) Abbey Theatre

Theatre Making and Citizenship

Clár Amharclann na Mainistreach ina léiríonn daoine óga mothúcháin faoina ndomhan agus a Stát trí ealaíona an téatair a úsáid.

Read Article

(c) Jennie Guy

Thinking Visual

Chabhraigh cónaitheacht ealaíon ag Coláiste Pobail Bhaile an Choimín le daltaí na hIdirbhliana chun saothair nua ealaíne a chruthú agus iad a chur i láthair i dtimpeallacht nuálach.

Read Article

'Materials' (c) Fingal County Council Arts Office

Artful Dodgers

Clár uathúil oideachas ealaíon sna luathbhlianta é Artful Dodgers a thosaigh i Meán Fómhair 2013 agus atá fós ag forbairt in dhá sheirbhís naíolann pobail i bhFine Gall i dtuaisceart Bhaile Átha Cliath.

Read Article

Cluas le hÉisteacht (c) Maree Hensey

Cluas le hÉisteacht

Bhí próiseas rannpháirtíochta agus comhpháirtíochta bliana i gceist le Cluas le hÉisteacht idir daltaí na dara bliana i bPobalscoil Chorca Dhuibhne, An Daingean, a múinteoir ealaíne Brenda Ní Fhrighill agus an t-ealaíontóir Maree Hensey.

Read Article

Graffiti Theatre Company's 'After Dark'

Doctor Darkness

Graffiti Theatre Company collaborated with six schools to deliver educational drama workshops in County Cork.

Read Article

Cubes and Compromise

Helen Barry agus Scoil Náisiúnta na Moslamach. Thacaigh dámhachtain Sparánachta na Comhairle Ealaíon do Dhaoine Óga agus Leanaí leis an gcónaitheacht seo.

Read Article

Outdoor painting

Úlla Beag

Mar gheall ar an úsáid atáthar a bhaint as meáin amhairc mar mhodh teagaisc chun scileanna réamhléitheoireachta, réamhscríbhneoireachta agus réamh-mhatamaitice a fhorbairt bíonn an fhoghlaim ar chaighdeán níos airde agus níos iomlánaíche in Úlla Beag.

Read Article

Finding our Way

Lisa Cahill á tacú ag Coiste Cónaitheachta Damhsa Roinn Froebel don Bhun- agus Luath-Oideachas.

Read Article