ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Blag 4 - Muireann Ahern & Louis Lovett, Comhstiúrthóir Ealaíne Amharclann Lovett


Is Comhstiúrthóir Ealaíne ar Amharclann Lovett í Muireann Ahern. Tá iliomad seónna stiúrtha agus deartha aici d’Amharclann Lovett. Tá breis agus fiche bliain de thaithí ag Muireann ag obair san amharclann do lucht féachana óg. Roimhe seo, bhí sí ina Bainisteoir Clár Amharclainne agus ina Léiritheoir ag The Ark. Phleanáil sí don Séasúr Teaghlaigh d'Fhéile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath agus Féile Dhamhsa Bhaile Átha Cliath D’oibrigh Muireann le Rannán For-rochtana Amharclann na Mainistreach, TEAM, léachtóir páirtaimseartha i gcoláiste oiliúna múinteoirí Naomh Pádraig, agus is aoichainteoir rialta í ar amharclannaíocht do pháistí ag coláistí tríú leibhéal eile. Bhí sí i gceannas ar roinnt cúrsaí Forbartha Gairmiúla agus bhí sí ina ball den chroí-ghrúpa oibre ar Na Treoirlínte Ealaíontóirí~Scoileanna foilsithe: ‘I dTreo Dea-Chleachtais in Éirinn'. Bhí sí ina haoichainteoir ag comhdháil náisiúnta agus idirnáisiúnta a dhírigh ar ‘cháilíocht’ san amharclannaíocht do lucht féachana óg. Is céimí í de chuid Ionad Samuel Beckett do Léann na Drámaíochta agus na hAmharclainne, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath agus tá Ard-Dioplóma san Oideachas aici ó TCD.

Stiúrfaidh sí an chéad léiriú eile de chuid Amharclann Lovett de FRNKNSTN ​ag Amharclann na Mainistreach ar an stáitse Peacock.​

Is Comhstiúrthóir Ealaíne ag Amharclann Lovett é Louis. Cruthaíonn Amharclann Lovett saothair do gach aoisghrúpa agus téann sí ar camchuairt go forleathan go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Scríobhann, cumann agus taibhíonn sé d'Amharclann Lovett. Áirítear leis na saothair They Called Her Vivaldi ​(Amharclann na Mainistreach, camchuairt náisiúnta, camchuairt i SAM 2019), The True Story of Hansel and Gretel ​(Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath 2015).​ Mr. Foley, The Radio Operator (camchuairt náisiúnta), A Feast of Bones (Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath, camchuairt sa Ríocht Aontaithe), The House that Jack Filled (Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath, camchuairt in Éirinn) agus The Girl who Forgot to Sing Badly (camchuairteanna in Éirinn, SAM/san ASTRÁIL). D'oibrigh Louis freisin le hAmharclann na Mainistreach, Amharclann an Gheata, The Corn Exchange, Siren Productions, Performance Corporation, Barabbas agus eile.  Bhí Louis ar stáitse agus stiúir sé roinnt léiriúchán de chuid The Ark, Ionad Cultúir do Leanaí, chomh maith leis sin. Áirítear leis an Teilifís agus Scannán Moone Boy, Stella Days, Anseo, Killinascully, The Tudors, Showbands, Story Lane, The Morbegs agus rudaí eile.

Beidh sé le feiceáil an chéad uair eile ar stáitse Peacock i léiriú Amharclann Lovett de FRNKNSTN.

Cruthaíonn Amharclann Lovett drámaíocht do gach aois, do pháistí agus do dhaoine fásta, óg agus aosta, sicín agus ubh. Ainmníodh iad do Ghradam Speisialta na mBreithiúna ag Gradaim Amharclannaíochta The Irish Times 2017. Má tá tú ag lorg amharclannaíocht a dhéanann siamsaíocht, ar féidir éirí páirteach léi nó ar féidir eagla a chur uaireanta, cuirimid amharclannaíocht ar fáil duit mar ócáid eachtraíochta www.theatrelovett.com.

FRNKNSTN

Tháinig FRNKNSTN agus d’imigh sé, tá seans ann go mbeidh sé ar ais ar an mbliain seo chugainn le camchuairt a dhéanamh. In Amharclann Lovett, bhíomar sásta lenár gcruthú arrachtach agus bhain sinn an-sásamh as a bheith ag imirt lena chomhpháirteanna arís.  Mar is amhlaidh le gach seó, beidh deis againn amach anseo seó a athchur, rud a chuirfidh ar ár gcumas mionathruithe a dhéanamh agus triail a bhaint as feabhsuithe.

Ba é an rud ba shásúla ná an meascán de na buanna laistigh dár bhfoireann chruthaitheach. Bhí sé tábhachtach don tionscadal go bhféadfadh ár ndearthóirí cruthaitheacha teacht le chéile agus an tionscadal a phlé go minic sular thosaigh cleachtaí leis an stiúrthóir, scríbhneoir agus aisteoir.

Thosaigh an t-ullmhúchán bliain roimhe sin le trí seachtaine d'fhorbartha le stiúrthóir, scríbhneoir, aisteoir agus dearthóir soilsithe. Ina dhiaidh sin bhí seachtain eile agus léiriú poiblí amháin ar an stáitse Peacock le tacaíocht ó Amharclann na Mainistreach.  I mbliana, bhí deis ag an bhfoireann iomlán teacht le chéile in Mermaid Arts Centre, Bré, ar feadh coicís d'fhorbartha roimh na cleachtaí chun sainghnéithe agus cuir chuige éagsúla ár bhfoirne a fhiosrú. Gabhaimid buíochas le Niamh O Donnell agus a foireann ansin.

Díol as an ullmhúchán, nó tagann bláth faoin ullmhúchán.

Éilíodh ar an stiúrthóir Muireann Ahern aghaidh a thabhairt ar an réimse agus leanúint leis ar feadh na míonna le obair chruthaitheach na foirne a mhealladh, le hiallach a chur air agus a bhailiú le chéile. Bhí uirthi achrann agus a bheith ag streachailt leis an scríbhneoir agus an t-aisteoir aonair chomh maith, rud a rinne sí go toilteanach. Choinnigh sí a misneach le roinnt cinntí an-diana ar an mbealach mar de réir mar a laghdaigh sí an beithíoch chuig a dhreach áille cnámhach.

Gníomhú ar son do Lucht Féachana

Oiliúint Aisteora Amharclann Lovett le fócas ar a bheith ag gníomhú do luchtanna féachana Óga agus Aosta.

Ag leanúint ó FRNKNSTN, agus anois ina hochtú bliain, tá Amharclann Lovett díreach críochnaithe dhá sheachtain eile dár gcúrsa Oiliúna Aisteora ‘Gníomhú ar son do Lucht Féachana.’​ Ag obair i Stiúideo Amharclann an Gheata, bhí an taithí ag na haisteoirí rannpháirteacha gnéithe den obair a chur i láthair do dhaltaí ó dhá bhunscoil áitiúla ó ardán Amharclann an Gheata.

Tá an t-eispéireas beo sin ríthábhachtach don tseachtain. Anseo, ar an gceathrú lá den tseachtain, bíonn deis ag na haisteoirí teicnící nua a sealbhaíodh a chur i bhfeidhm roimh an lucht féachana óg sin. Úrnua. Deacair a thuiscint agus níl tuiscint air ar fad.

Na scéalta amháin, spreagtha ag gluaiseacht daoine éagsúla i spás ina bhfuil feasacht acu air agus ag spás ina bhfuil siad ag freagairt go ciúin dá chéile. (Cuirtear go leor sonraí scéalta ar fáil trí shamhlaíocht aonair an lucht féachana). Níl script ann, níl scéal ann ach tá struchtúr agus teicnící ann, dírithe maidir le nasc, soiléireacht agus simplíocht.

Súile (agus cluasa) don duine eile agus do do lucht féachana. Tarraing Anáil. Déan cinnte go mbíonn loinnir ag teacht ón duine taobh leat. Agus iad caite isteach i bhfíor-eispéireas ar gan ‘ábhar‘ forordaithe a bheith acu agus, fós féin, iad féin a ‘chur i láthair’ do lucht féachana de pháistí atá tnúthánach agus ar bís, tagann claochlú as an teagmháil súile idir na haisteoirí seo a bhuail le chéile den chéad uair ceithre lá ó shin. “Tá mé anseo duit.” "Tá mé chomh caillte agus atá tú." Cad a tharlóidh ina dhiaidh sin?” "Níl mé cinnte. Tiocfaimid air le chéile.” Daingníonn a nasc.

Chun an spás le cúig aisteoir déag eile a phlé, chun rannpháirtíocht lucht féachana gníomhach seo a choinneáil, chun cuardach a dhéanamh don chéad nóiméad eile, é a aimsiú... le chéile, ligean dó maireachtáil agus ansin an chéad cheann eile agus leanúint á déanamh teagmháil leis an lucht féachana seo agus, le chéile, é a thabhairt chun deiridh... éilíonn sé seo orainn moilliú le fuinneamh socair, dírithe. Is é fuinneamh an lucht féachana ár bhfuinnimh. Ní an bealach eile thart. Go mall, tabhaíonn na haisteoirí soiléireacht agus feiceann an lucht féachana na pictiúir a dhéanaimid.

Canann sé aisteoir déag nó mar sin amhrán le chéile i dteanga nua a d'fhoghlaim siad. “Cad é an chéad líne eile?” “Cathain a análaímid?” “An dtosóimid anois?” “An bhfuil sé seo ceart?” “Sílim go bhfuil sé go hiomlán mícheart” “Coinnigh ort.” “Le chéile” Breathnaíonn na haisteoirí ar a chéile. Breathnaigh ar anáil na ndaoine eile, a súile agus a mbéil, stiúir an duine eile tríd na comharthaí sin. Níl le gothaí ná comharthaí láimhe, gan aon phictiúr d’imní, gan aon ghluaiseacht gan ghá. Bíodh sé simplí. Déan an rud simplí. Tarraing anáil isteach agus can. Le chéile. Tá na páistí ann dóibh.

Ní phléifidh mé na teicnící a úsáideadh anseo. Éilíonn seo beagán ama agus lucht féachana. Is é atá mar bhun ag an tseachtain ná an creideamh go bhfuil muid ag gníomhú dár lucht féachana. Tabhair aire dó do lucht féachana, idir óg agus aosta. Ná cruthaigh ábhar imní dóibh. Lig dóibh a scíth a dhéanamh go hiomlán d’fhonn go mbeidh siad rannpháirteach go hiomlán. Ba cheart dóibh braistint go bhfuil siad faoi chúram maith. Is fusa é a rá ná é a dhéanamh.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, www.theatrelovett.com/training

Cóipcheart

Louis Lovett 2018

Foilsithe

24/10/2018

Foirmeacha Ealaíne

Amharclann