ENGLISH

NUACHTLITIR


Nuashonraithe i mí Dheireadh Fómhair 2020

Tá Tairseach na nEalaíon san Oideachas faoi úinéireacht agus á feidhmiú ag an Roinn Oideachais agus Scileanna agus an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Déanann Coiste Eagarthóireachta maoirseacht ar rialachas Thairseach na nEalaíon san Oideachas.

Ag úsáid ár suíomh gréasáin

Coinnítear suíomh gréasáin Thairseach na nEalaíon san Oideachas le haghaidh d'úsáid phearsanta agus le breathnú air. Léigh ár gcoinníollacha úsáide go cúramach. Is ionann rochtain a fháil ar an suíomh gréasáin seo agus é a úsáid agus tú ag glacadh leis na coinníollacha seo.

 Coimeádaimid an ceart againn féin na coinníollacha úsáide a athrú ag am ar bith. Molaimid athbhreithniú a dhéanamh go rialta ar na coinníollacha úsáide. Is ionann rochtain a fháil ar an suíomh gréasáin seo agus é a úsáid agus tú ag glacadh leis na coinníollacha seo.

Urramaíonn Tairseach na nEalaíon san Oideachas cearta a húsáideoirí agus tá sí tiomanta do phríobháideachas a chosaint i gcónaí. Cuirtear síos ar ár mbeartas príobháideachais san fhógra seo.

Trí chuairt a thabhairt ar www.artsineducation.ie, tá tú ag glacadh leis na cleachtais a gcuirtear síos orthu sa bheartas príobháideachais seo.

Síntiús don Nuachtlitir

Úsáidimid Mailchimp chun ár nuachtlitreacha ríomhphoist a chruthú agus a sheoladh.

Má iarrann tú ár nuachtlitir a fháil, bailímid céadainm, sloinne agus seoladh ríomhphoist. Bailítear an fhaisnéis seo trí cheann de na modhanna seo a leanas;

  • Trí Mailchimp trínár bhfoirm chláraithe
  • Trí cholún sonraithe le clárú don Nuachtlitir ar fhoirm sínithe isteach/chláraithe ag ceann dár n-imeachtaí Tairsí
  • Má iarrtar sin go díreach trí ríomhphost chuig editor@artsineuducation.ie.​

Próiseálaimid na sonraí seo trí Mailchimp chun seirbhís nuachtlitreach digití a sholáthar agus chun na críche sin amháin – ní úsáidtear í chun aon chríche eile agus ní roinntear í le haon tríú páirtí eile. Coimeádtar na sonraí síntiúis chomh fada agus is gá chun an tseirbhís nuachtlitreach a sholáthar. Is féidir le síntiúsóirí díliostáil ón tseirbhís trí nasc díliostála atá ag bun gach nuachtlitir. Le haghaidh tuilleadh eolais féach ar bheartas príobháideachais Mailchimp ag https://mailchimp.com/legal/privacy/

Ticéid Imeachta

Úsáidimid Eventbrite​ chun ticéid a phróiseáil d'aon cheann dár n-imeachtaí Tairsí, lena n-áirítear Lá Náisiúnta Thairseach na nEalaíon san Oideachas. Chun ticéad a cheannach iarrtar ort céadainm, sloinne agus seoladh ríomhphoist a sholáthar. Próiseálaimid na sonraí seo trí Eventbrite chun ticéad imeachta a sholáthar agus chuige sin amháin – ní úsáidtear iad chun aon chríche eile agus ní roinntear le haon tríú páirtí iad.

D'fhéadfaimis teagmháil a dhéanamh leat tar éis imeachta chun aiseolas a iarraidh trí nasc suirbhé ach seolfar an t-iarratas seo trí Eventbrite amháin. Is féidir leat ‘díliostáil’ tráth ar bith ó chumarsáid a fháil ó Eventbrite trí chliceáil ar an nasc díliostála ag bun na ríomhphost seo.

Coimeádtar na sonraí pearsanta inár gcuntas Eagraí Eventbrite ar feadh trí mhí ar a mhéad tar éis an imeachta agus scriostar ansin iad. NÍ CHUIRFEAR go huathoibríoch tú leis an ríomhphost nuachtlitreach trí thicéad a cheannach.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi bheartas príobháideachais Eventbrite téigh chuig https://www.eventbrite.ie/privacypolicy/

Íomhánna & Físeán

Ábhair Nuachta

Trí ábhair, lena n-áirítear grianghraif, físeáin nó fuaim a roinnt ina bhfuil daoine inaitheanta le Tairseach na nEalaíon san Oideachas chun iad a fhoilsiú ar rannán nuachta na tairsí, nuachtlitir agus ar na meáin shóisialta, lena n-áirítear aoi-bhlaganna, ní mór duit a chinntiú go bhfuil sé de cheart agat cead a thabhairt do Thairseach na nEalaíon san Oideachas é a úsáid chun na críocha atá sonraithe thuas, agus go bhfuil toiliú duine ar bith agat atá inaitheanta i d'ábhar nó i dtoiliú a dtuismitheora/chaomhnóra má tá siad faoi 16 bliana d'aois.

Ábhair Thionscadail/Chomhpháirtíochta

Trí aighneacht a dhéanamh lena n-áirítear grianghraif, físeán nó fuaim i gcás ina bhfuil daoine aonair inaitheanta do Thairseach na nEalaíon san Oideachas chun iad a fhoilsiú mar ghné ar an gcuid Tionscadail/Comhpháirtíocht den suíomh gréasáin a chomhroinnfear ar nuachtlitir na tairsí agus ar chainéil na meán sóisialta, ní mór duit a dheimhniú go bhfuil an toiliú ábhartha agat cead a thabhairt do Thairseach na nEalaíon san Oideachas chun é a úsáid chun na críocha a shonraítear thuas.

Má éiríonn le d'aighneacht sula bhfoilseofar í, éileoidh foireann na Tairsí cruthúnas toilithe ar cheann de na bealaí seo a leanas:

  1. a) I gcás tionscadal atá tar éis tarlú cheana féin le híomhánna/físeán/fuaim atá ann cheana féin agus a bhfuil toiliú i bhfeidhm ina leith, iarraimid ar an ionadaí cóip bhán dá dteimpléad toilithe a chur ar aghaidh chuig an Tairseach mar aon le ráiteas a dhearbhaíonn go bhfuil cuspóirí an toilithe san áireamh leathan go leor chun Tairseach na nEalaíona san Oideachas a chlúdach.
  2. b) I gcás tionscadal atá ar siúl faoi láthair nó i gcás tionscadal nach gcuimsíonn an toiliú atá ann cheana suíomh gréasáin/meáin shóisialta eile san áireamh etc. ar nós Tairseach na nEalaíon san Oideachas, éilímid go líonfadh gach rannpháirtí nó a dtuismitheoir/gcaomhnóir foirmeacha toilithe teimpléid na tairsí thíos má tá siad faoi 16 bliana d'aois. Ní mór an fhoirm toilithe chomhlánaithe seo a sheoladh ar ais chuig foireann na Tairsí sula bhfoilsítear í – coinneofar na foirmeacha toilithe seo i gcomhad ar feadh trí bliana.

Ní fhoilseofar an Tionscadal/Comhpháirtíocht gan toiliú úsáide a dhearbhú mar atá mínithe thuas.

Íoslódáil– ​Teimpléad don Fhoirm Toilithe Íomhánna agus Físeáin, Tairseach na nEalaíona san Oideachas -Tionscadal:Comhpháirtíocht

Faighteoirí na nDámhachtainí Doiciméadaithe

Trí iarratas a dhéanamh ar an Dámhachtain Doiciméadaithe Tairsí, áit a ndéanfaidh foireann na Tairsí Ealaíon san Oideachas doiciméadú ar na tionscadail trí ghrianghraif, trí fhíseán nó trí fhuaim, chun iad a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na tairsí, ar an nuachtlitir agus ar na meáin shóisialta, éileoidh Tairseach na nEalaíon san Oideachas foirm toilithe tairsí ag teastáil ó gach rannpháirtí nó óna dtuismitheoir/gcaomhnóir má tá siad faoi 16 bliana d'aois. Ní mór na foirmeacha toilithe comhlánaithe seo a sheoladh ar ais chuig foireann na Tairsí sula bhfoilsítear iad – coinneofar na foirmeacha toilithe seo i gcomhad ar feadh trí bliana.

Íoslódáil – Teimpléad don Fhoirm Toilithe, Tairseach na nEalaíon san Oideachas - Dámhachtain Doiciméadaithe – Cáipéis Word 

Imeachtaí Tairsí

Taifeadtar grianghraif agus físeáin den lucht freastail ag Imeachtaí Tairsí duine le duine agus ar líne. Úsáidtear iad sin chun an t-imeacht a chur chun cinn chomh maith le himeachtaí Tairsí amach anseo a chur chun cinn ar shuíomh gréasáin na tairsí, ar na meáin shóisialta, sa nuachtlitir agus i bpreaseisiúintí.

Uaireanta cruthaítear físeán le blaisíní a taifeadadh i rith an lae, lena n-áirítear agallaimh duine le duine le láithreoirí agus le roinnt daoine ar tugadh cuireadh dóibh teacht.

Tá sé mar aidhm ag foireann na Tairsí Ealaíon san Oideachas faisnéis thrédhearcach a chur ar fáil do lucht freastail na n-imeachtaí ar na bealaí seo a leanas:

  • Roimh gach imeacht déanaimid teagmháil le sealbhóirí ticéad chun iad a chur ar an eolas go dtógfar grianghraif agus físeáin le linn na n-imeachtaí.
  • Ag imeachtaí duine le duine cuirimid comharthaíocht i ngach ceantar chun aird a tharraingt ar na grianghraif agus ar an bhfíseán atá á dtaifeadadh.
  • Le haghaidh ár n-imeachtaí ar líne trí Zoom tiocfaidh fuinneog aníos ina luafar go bhfuil an seisiún á thaifeadadh. Má roghnaíonn tú leanúint ar aghaidh ag logáil isteach chuig an seisiún, tá toiliú á thabhairt ag an lucht freastail don taifeadadh.
  • Le haghaidh imeachtaí ar líne is féidir leis an lucht freastail a roghnú a gceamara a choinneáil múchta i rith an taifeadta.

Nuair is féidir, tá sé mar aidhm ag foireann na Tairsí Ealaíona san Oideachas grianghraif fhada a thógáil de ghrúpaí móra chun léargas iomlán a fháil ar an imeacht. Uaireanta, áfach, taifeadtar gníomhaíochtaí do ghrúpaí níos lú, go háirithe ceardlanna cruthaitheacha do ghrúpaí níos lú, áit ar féidir daoine aonair a aithint. Ag na hiarrataí den sórt sin, soiléireoidh an grianghrafadóir/an físghrafadóir ainm an duine/na ndaoine sula dtógfaidh sé/sí an íomhá. Mura féidir é sin a dhéanamh nó mura bhfuil sé cuí, déanfaidh foireann na Tairsí Ealaíon san Oideachas na daoine aonair a shainaithint agus rachaidh siad i dteagmháil leo ina dhiaidh sin chun toiliú a dheimhniú.

Fianáin agus Faisnéis Ar Líne

Cad is fianán ann?

Is téacschomhad beag é fianán a d'fhéadfaí a stóráil ar do ríomhaire nó ar do ghléas móibíleach ina bhfuil sonraí a bhaineann le suíomh gréasáin a dtugann tú cuairt air. D'fhéadfaí go gceadófaí “cuimhneamh” ar do ghníomhartha nó do roghanna thar thréimhse ama ar shuíomh gréasáin, nó d'fhéadfadh sonraí a bheith ann a bhaineann le feidhm nó seachadadh an tsuímh. Is féidir le húinéir an tsuímh ghréasáin fianáin a shocrú nó i gcásanna áirithe trí sheirbhísí tríú páirtí a ligeann d'úinéir an tsuímh ghréasáin faisnéis eile a chur i láthair, ábhar a reáchtáil nó feidhmiúlacht eile a sholáthar, mar shampla anailísíocht.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi fhianáin ag:  ​ http://www.aboutcookies.org

Conas is féidir liom fianáin a bhainistiú nó a dhiúltú?

Mura dteastaíonn uait go n-úsáidfimid fianáin nuair a úsáideann tú ár suíomh gréasáin, is féidir leat socruithe do bhrabhsálaí idirlín a choigeartú gan glacadh le fianáin nó iad a scriosadh tar éis do chuairte. Ba chóir go n-inseodh feidhm chabhrach do bhrabhsálaí gréasáin duit conas é seo a dhéanamh. De rogha air sin, is féidir leat faisnéis a fháil faoi conas é seo a dhéanamh do na brabhsálaithe idirlín a úsáidtear go coitianta ar an suíomh gréasáin: http://www.aboutcookies.org.​ Míneoidh an suíomh gréasáin seo freisin conas is féidir leat fianáin atá stóráilte cheana féin ar do ghléas a scriosadh.

Fianáin chéad pháirtí ar www.artsineducation.ie:

Fianáin Riachtanacha:

​Fianáin Fheidhmiúla – ​ D'fhéadfaimis faisnéis theicniúil a bhailiú faoi do ríomhaire, lena n-áirítear nuair a bhíonn fáil ar do chóras oibriúcháin agus cineál brabhsálaí, chun a chinntiú go gcuirtear ábhar ónár suíomh i láthair ar an mbealach is éifeachtaí do do ghléas nó do ríomhaire. Ní dhéanaimid aon iarracht faisnéis theicniúil a nascadh le faisnéis phearsanta aon duine aonair.

Fianáin Neamhriachtanacha:

Google Analytics (Rianú)

Úsáidtear na fianáin seo chun faisnéis a bhailiú faoin gcaoi a mbaineann cuairteoirí úsáid as ár suíomh. Úsáidimid an fhaisnéis seo chun tuarascálacha a chur le chéile agus chun cabhrú linn feabhas a chur ar an suíomh. I measc samplaí den chineál faisnéise a thugann sé seo dúinn tá: líon na gcuairteoirí ar an suíomh, an áit as ar tháinig cuairteoirí chuig an suíomh agus na leathanaigh ar thug siad cuairt orthu. Bailíonn na fianáin faisnéis i bhfoirm anaithnid, mar sin níl a fhios againn cé atá ag úsáid ár suíomh. Úsáidimid an fhaisnéis ar an gcaoi a n-úsáideann daoine ár suíomh gréasáin chun tuarascálacha a thiomsú agus chun cabhrú linn an suíomh a fheabhsú. Is féidir leat dul chuigttp://www.google.com/analytics/learn/privacy.html chun tuilleadh eolais a fháil faoi fhianáin Google Analytics agus conas diúltú dóibh.

Fógraíocht ar Líne

Ó am go chéile úsáideann Tairseach na nEalaíon san Oideachas fógraíocht ar líne chun imeacht nó deis ar leith a phoibliú. Is é Facebook ár bpríomh–chomhpháirtí fógraíochta - úsáideann Tairseach na nEalaíon san Oideachas ardán fógraíochta Facebook chun spriocphobail a chruthú do na fógraí seo bunaithe ar fhaisnéis a chuir tú ar fáil ar Facebook. Níl rochtain ná rialú ag Tairseach na nEalaíon san Oideachas ar na sonraí sin. Le haghaidh tuilleadh eolais féach ar bheartas príobháideachais Facebook https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy.

Naisc Sheachtracha

Tá naisc ar ár suíomh gréasáin chuig go leor suíomhanna eile agus níl Tairseach na nEalaíon san Oideachas freagrach as na cleachtais phríobháideachais in aon cheann de na suíomhanna eile sin. Molaimid go mbeidh tú aireach faoi seo nuair a fhágann tú ár suíomh agus go léifidh tú na ráitis phríobháideachais ar shuíomhanna Idirlín eile a dtugann tú cuairt orthu ina mbailítear faisnéis phearsanta inaitheanta.

Coimeádann Tairseach na nEalaíon san Oideachas an ceart aige féin, de réir a bhreithiúnais féin amháin, an beartas príobháideachais seo a athrú aon tráth, agus is fútsa atá sé an leathanach seo a sheiceáil go rialta lena dhearbhú an bhfuil athruithe ar bith déanta ón am deireanach ar thug tú cuairt air agus athruithe ar bith dá leithéidí a athbhreithniú. Léireoimid an t-am deireanach a rinneadh athbhreithniú ar ár mbeartas príobháideachais ar bharr an leathanaigh seo.

Údair Imní faoi Phríobháideachas

Lenár mBeartas Príobháideachais, tá Tairseach na nEalaíon san Oideachas ag iarraidh a bheith chomh faisnéiseach agus chomh trédhearcach agus is féidir lena chinntiú go dtuigfear cé chomh dáiríre is atáimid ag caitheamh le do phríobháideachas agus le do shlándáil. Má tá aon cheist agat nó má tá aon imní ort faoin gcaoi a mbailímid, a gcoinnímid agus a bpróiseálaimid do chuid sonraí, ba bhreá linn cabhrú leat – déan teagmháil linn trí ríomhphost a sheoladh chuig editor@artsineducation.ie.​