ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Blag 3 - Chris McCambridge - Múinteoir Riachtanais Speisialta Oideachais, Virtually There


Is múinteoir Riachtanais Speisialta Oideachais é Christopher McCambridge i ​mBunscoil Naomh Colmán, Lann Bheag.​​ Scoil phríomhshrutha le 400 scoláire is ea Bunscoil Naomh Colmán le dhá rang aonaid tacaíochta foghlama. Is ball gníomhach de shaol ealaíne Bhéal Feirste é Christopher freisin. Chomhbhunaigh sé an eagraíocht ealaíon Belfast Platform for the Arts (Platform Arts) in 2010, eagraíocht a chuireann spás taispeántais agus stiúideonna ar fáil d’ealaíontóirí.

Sa bhliain 2016, roghnaíodh Christopher agus a rang 6/7 chun páirt a ghlacadh sa tionscadal 'Virtually There ‘ de chuid Comhpháirtíocht Foilsitheoireachta Kids’ Own. ‘Tionscadal fíorúil ealaíontóra cónaithe a fhiosraíonn an fhéidearthacht maidir le rannpháirtíocht chruthaitheach idir ealaíontóirí atá ag obair óna stiúideo, agus páistí agus múinteoirí sa seomra ranga, ag baint úsáid as teicneolaíocht físchomhdhála '. (Orla Kenny, Stiúrthóir Cruthaitheach Chomhpháirtíocht Foilsitheoireachta Kids’ Own). Anois agus iad ina 2ú bliain, tá an t-ealaíontóir John D’Arcy ag obair i gcomhar le Christopher agus a rang ag Bunscoil Naomh Colmán mar ealaíontóir cónaithe fíorúil.​​

WECHO FM 

Scoilbhliain nua, tionscadal ‘Virtually There’ nua!

Bhuail formhór na bpáistí le John den chéad uair. Ní raibh siad cinnte cad a bhí rompu mar ní raibh taithí ag a lán acu ar theicneolaíocht físchomhdhála nó níor bhain siad úsáid aisti riamh roimhe seo.

Tar éis cúpla deacracht theicniúil ar mo thaobh, nasc muid le John faoi dheireadh. Chuir John agus na páistí aithne ar a chéile, agus thosaigh muid láithreach ár dtéama tionscadail a thabhairt isteach ... RAIDIÓ!

Phléigh na páistí a gcuid eolais ar an raidió … dúirt Tyrell gur “áit é a bhféadfá éisteacht le rudaí, cosúil le bosca ceoil” a bhí ann. Dúirt Aidan gur smaoinigh sé air mar “júcbhosca” chun éisteacht le hamhráin. Dúirt Sam go bhféadfadh cineálacha éagsúla fuaimeanna teacht uaidh, ní hamháin ceol ach fógraí freisin. Shíl Daniel, Adam agus Charley, ná bíodh gur sheinn sé ceol, go raibh cláir eile ar an raidió amhail an nuacht, réamhaisnéisí aimsire nó tuairiscí tráchta. Dúirt Adam freisin gur éist sé le cláir faisnéise ar an raidió. Fiafraíodh de na páistí cad a cheap siad a bheadh á chruthú againn i rith an tionscadail, agus d'fhreagair siad, “SEÓ RAIDIÓ!”

Ní hamháin go rabhamar chun seó raidió a chruthú, bhíomar chun ár Stáisiún Raidió féin a chruthú.

Phléamar na cláir éagsúla a d'fhéadfadh a bheith ar ár stáisiún raidió, i measc na smaointe do chláir bhí Seónna Ceoil, Cláir Faisnéise, Cartúin nó greann, plé faoin nuacht agus faoinár spéiseanna amhail cluichíocht. Le smaoineamh ar an ábhar déanta, socraíodh an tasc dúinn ár bhféiniúlacht amhairc a fhorbairt. Thaispeáin John roinnt siombailí a raibh na páistí go léir in ann a aithint go héasca, e.g. an Nike swoosh, na háirsí órga, an tsiombail apple mac.

Dúirt sé linn go gcuirfimis tús leis an bpróiseas chun féiniúlacht fhísiúil a fhorbairt trí fhuaim a iniúchadh. Chuir na páistí tús leis an bpróiseas seo trí éisteacht le fuaimeanna éagsúla a chruthaigh John; ansin bhí orthu iad a léirmhíniú mar líníocht. Spreag siad a lán smaointe iontacha, lena n-áirítear siombailí randamacha agus línte spiacánacha a bhí éagsúil ó thaobh méideanna de. D'iarr John orainn ansin líníochtaí a léirmhíniú a chruthaigh sé mar fhuaimeanna. Bhain Kevin, Sam, Daniel agus Kyle go léir triail ag iarraidh na líníochtaí a léirmhíniú, le go leor de na fuaimeanna agus torainn éagsúla agus randamacha a bhí á ndéanamh.

Sa chuid dheireanach den phróiseas, bhí ar na páistí gach ceann de na fuaimeanna a chruthaigh John a ainmniú. Mhínigh sé go bhféadfadh an t-ainm a bheith ina fhocal cumtha nó ina shraith de litreacha. Bhí seo an-siamsúil ag na páistí agus spreag sé go leor focail randamacha do na fuaimeanna, lena n-áirítear wobe, weeoloublue, breeeeee, dweenen, dulllung, dener, dedzen, wecho, bler agus weow. Tar éis próiseas roghnúcháin agus vótála gairid, roghnaigh na páistí WECHO, mar ainm ár stáisiúin raidió. Rugadh WECHO FM.

Socraíodh an tasc do na páistí ansin ár bhféiniúlacht amhairc agus an cúlra dár stáisiún raidió a chruthú. Bhí orainn dhá dhath a roghnú, ceann amháin a bheadh oiriúnach dár gcúlra agus an ceann eile a d'úsáidfí chun ár léirmhíniú físiúil a chruthú d'fhuaim WECHO.

Rinne gach páiste iniúchadh ar fhuaim WECHO ar a bhealach uathúil féin. Bhí spraoi iontach ag baint leis an seisiún seo agus chuir sé dúshlán roimh smaointe na bpáistí maidir leis an méid a d'fhéadfadh a bheith i gceist leis an ealaín. De réir mar a fhorbraíonn an tionscadal, tá súil againn gnéithe éagsúla den stáisiún raidió a iniúchadh, mar shampla ainmneacha agus féiniúlachtaí DJ, gligíní agus scuabadóirí raidió, maisíochtaí fuaime agus cláir raidió éagsúla. Ag deireadh an phróisis tá súil againn cuairt a thabhairt ar stáisiún raidió áitiúil chun tuiscint níos fearr a fháil ar an obair inmheánach chomh maith lenár ngligíní agus n-amhráin féin a sheinm.

Foilsithe

20/11/2018

Leibhéal

Bhunscoile

Réigiún

Tuaisceart Éireann