ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Comhdháil Fhíorúil Náisiúnta Thairseach na nEalaíon san Oideachas 2021 – Aoichainteoir


Adele Diamon guest speaker for Arts in Education conference

Tá an-áthas orainn dátaí an séú Lá Thairseach na nEalaíon san Oideachas a fhógairt. Beidh sé á reáchtáil ar líne i mbliana agus sraith d’imeachtaí fíorúla thar sheachtain i mí na Samhna – Dé Luain 15 Samhain go Domhnach 21 Samhain.

Tá Foireann na Tairsí ar bís chun fáilte a chur roimh an aoichainteoir, an tOllamh Adele Diamond, Cathaoirleach Research Canada, Ollamh le Néareolaíocht in Ollscoil British Columbia, Vancouver. Osclóidh an tOllamh Adele Diamond an chomhdháil Dé Luain 15 Samhain.

Is í Adele Diamond an Cathaoirleach Research Canada, Ollamh le Néareolaíocht ag UBC in Vancouver.

Is feidhmeanna feidhmiúcháin é speisialtacht an Ollaimh Diamond (e.g. féinrialú, réiteach fadhbanna, imirt mheabhrach le smaointe, ag smaoineamh as an nua).  Cuireann sí dearcadh an-difriúil ar fáil ó chleachtas leighis traidisiúnta, trí hipitéis a thabhairt nach bhfuil sé chomh feidhmiúil ná chomh héifeachtach déileáil le sláinte fhisiciúil, gan aghaidh a thabhairt ar shláinte shóisialta agus folláine mothúchán. Cuireann Adele dearcadh suntasach difriúil ó oideachas príomhshrutha trí hipitéis a thabhairt nach bhfuil sé chomh héifeachtach díriú go heisiach ar oiliúint scileanna cognaíocha, agus ar deireadh thiar nach mbíonn sé chomh rathúil, ná aghaidh a thabhairt freisin ar riachtanais mhothúchánacha, shóisialta, spioradálta, agus fhisiceacha. Thacaigh sí le róil an cheoil, an damhsa, na scéalaíochta agus an spraoi maidir le feidhmeanna feidhmiúcháin agus torthaí acadúla agus meabhairshláinte a fheabhsú. Nuair nach bhfuil sí ag obair, is breá le Adele a bheith lena gariníon 4-bliain d’aois agus dul ag siúlóireacht, leadóg a imirt, agus go háirithe rince.

Féach ar TEDxtalk an Dr Diamond ar chumhacht na Feidhme Feidhmiúcháin agus a tionchar ar fhoghlaim thíos:

Fógrófar sceideal na comhdhála go luath. Cuimsíonn sé sraith seisiún ‘i gcomhrá’ le healaíontóirí, múinteoirí agus cleachtóirí ó gach cearn den earnáil, ag tabhairt plé agus smaointeoireacht chriticiúil do réimse ábhar. Tá sraith ceardlann cruthaitheach, próiseáilte ar líne, agus imeacht deiridh ann freisin.

Cruinneofar baill de phobal na n-ealaíon san oideachas as gach cearn d’Éirinn le chéile sna himeachtaí seo, le bheith ag roinnt, ag foghlaim, ag labhairt, ag líonrú, ag fáil inspioráide, agus ag leanúint ag fiosrú dea-chleachtais sa réimse.

Fógrófar mionsonraí an chláir iomláin don lá go luath. Le haghaidh fiosruithe déan teagmháil le events@artsineducation.ie.

Foilsithe

25/8/2021

Foirmeacha Ealaíne

Foirm il-ealaíne

Leibhéal

Bhun & Iar-bhunscoile

Réigiún

Ar fud na tíre