ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Oíche Chultúir 2021: Imeachtaí do Leanaí agus Daoine Óga


Culture Night 2021 logo

Oíche Chultúir
Dáta: Dé hAoine, an 17 Meán Fómhair 2021

Beidh an séú heagrán déag d’Oíche Chultúir ar siúl Dé hAoine 17 Meán Fómhair 2021. Ceiliúrann an Oíche Chultúir gach rud a chuimsíonn saibhreas agus éagsúlacht an chultúir in Éirinn sa lá atá inniu ann, a nascann daoine le gníomhaíochtaí cultúrtha go háitiúil agus go náisiúnta agus a bhfuil sé mar aidhm aici bealaí a oscailt do rannpháirtíocht leanúnach. Osclaítear doirse go déanach agus tá imeachtaí speisialta agus uathúla cláraithe go sonrach in ionaid rannpháirteacha.  Tá na gníomhaíochtaí go léir saor in aisce, a bhuí le tacaíocht leanúnach ón gComhairle Ealaíon agus ó Údaráis Áitiúla ar fud oileán na hÉireann.

Seo roinnt imeachtaí a oireann do theaghlaigh a bheidh ar siúl don Oíche Chultúir:

Corcaigh:
Pitch'd Circus agus Féile Ealaíon Sráide
Am: 6pm - 10pm

Is spás é an ócáid chun teacht le chéile le cairde, agus seas faoi gheasa na gcleasghleacaithe a bheidh ag iompú bunoscionn agus ag iomlaisc, nó fiú do cheann a thochas ag roinnt de na carachtair sheafóideacha a bheidh ag siúl timpeall. Beidh tob-léirithe ann de chuid Tumble Circus “Cycle Circus” agus “Rubbish Performance” de chuid Tom Campbell.

Baile Átha Cliath
Músaem Idirghníomhach na dTeangacha do Pháistí
Am: 4pm - 8pm

Tabhair cuairt ar Mhúsaem Idirghníomhach na dTeangacha don Aos Óg de chuid Mother Tongues in Rua Red. Ó 2017 i leith, tá an t-ilteangachas in Éirinn curtha chun cinn ag Mother Languages. Trí shaothar ealaíne, dealbha agus spásanna, spreagann an taispeántas leanaí chun idirghníomhú le litreacha agus aibítrí éagsúla ar fud teangacha. Cuireann an taithí spraíúil, thumthach seo cruthaitheacht agus éagsúlacht teanga/chultúrtha chun cinn.

Ar líne
Sundown Circus
Amanna Imeachta: 7.30, 9.30, 10.30

Déanann Erebidae Circus léiriú de sheó sorcais pearsanta agus draíochtach le miotaseolaíocht na hÉireann, ceol bunaidh, damhsa dóiteáin agus seónna sorcais ón aer. Beidh trí léiriú speisialta ar líne acu faoi thrí thine ársa: Tine an Teallaigh, Tine na Ceárta, agus Tine na hInspioráide.

Clinic Leabhar Zoom le Leabhair Pháistí Éireann agus Hodges Figgis
Am: 4pm - 6pm

An léitheoir óg thú? Ag lorg sraith nua le bheith sáite istigh inti? Ag mothú nach spreagann na leabhair sa bhaile thú? Ansin téigh isteach i gClinic Leabhar fíorúil Leabhair Pháistí Éireann le Hodges Figgis! Déan comhrá leis an Dochtúir Leabhar, téigh i gcomhairle leis faoi na leabhair is fearr leat agus fág le hoideas do do chéad leabhar eile, chomh maith le dearbhán leabhar 10%.

Ceardlann Bheo Ar Líne do Dhéagóirí: Aisteoirí Kabuki
Am: 6pm - 7pm

Spreagtha ag an amharclann Kabuki, glac páirt le Leabharlann Chester Beatty agus cruthaigh do phuipéad féin atá gléasta don rince agus don tsiamsaíocht. Tabhair do neach amharclainne ar an saol le feisteas galánta agus smideadh trom de dhomhan Kabuki.

Dáta: Dé hAoine, an 17 Meán Fómhair 2021

Féach ar culturenight.ie le haghaidh tuilleadh eolais ar imeachtaí agus ar ghníomhaíochtaí i do cheantar áitiúil.

Foirmeacha Ealaíne

Multi-art form

Leibhéal

Bhun & Iar-bhunscoile

Réigiún

Ar fud na tíre