ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Teastas san Éascú ar Ealaíona i nGrúpaí i gColáiste Ealaíne agus Deartha Crawford


Art facilitation crawford art college cork

Coláiste Ealaíne agus Deartha Crawford
Síneadh leis an Spriocdháta

Díríonn an Teastas san Éascú ar Ealaíona i nGrúpaí (Leibhéal 8, 10 gcreidiúint) ag Coláiste Ealaíne agus Deartha Crawford ar na scileanna praiticiúla a bhaineann le ceardlanna cruthaitheacha le grúpaí a phleanáil agus a reáchtáil i raon comhthéacsanna neamhfhoirmeálta. Foghlaimíonn rannpháirtithe na scileanna seo trí phróisis foghlama ó thaithí, trí pháirt a ghlacadh i gceardlanna amharcealaíon, drámaíochta, damhsa agus ceoil agus trí mhachnamh a dhéanamh ar an eispéireas. Dírítear ar aitheantas a thabhairt don duine aonair laistigh den fhoghlaim, agus an tábhacht a bhaineann le súgradh agus an gá atá le foghlaim a bheith rannpháirteach á haithint. Cuirtear béim láidir ar dhul i ngleic leis an éagsúlacht agus leis an bhfoghlaim chun raon cur chuige ealaíon a chur in oiriúint chun freastal ar na riachtanais éagsúla laistigh de ghrúpa.

Cuirfear an clár ar fáil trí fhoghlaim chumaisc, ina mbeidh foghlaim ó thaithí duine le duine agus foghlaim ar líne i gceist. Tá an fhoghlaim duine le duine á dearadh chun acmhainneacht na foghlama cruthaithí i dtimpeallachtaí faoin spéir a uasmhéadú. Tá Coláiste Ealaíne agus Deartha Crawford ag dul in oiriúint do shrianta Covid-19 agus feiceann siad an fhéidearthacht foghlama i dtimpeallachtaí faoin spéir do rannpháirtithe sa chlár agus dóibh siúd a bhféadfadh rannpháirtithe oibriú leo amach anseo. Tá siad ag tabhairt cuireadh do rannpháirtithe a bheith páirteach leo le rothar chun rochtain a fháil ar thimpeallachtaí foghlama faoin spéir.

Cuirfidh an cúrsa scileanna duine le duine ar fáil agus iad ag obair i gceardlanna ar an láthair, ranganna, ionaid chomh maith le rannpháirtíocht chruthaitheach a éascú ar líne.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar www.cit.ie/course/CRAGRPA8 nó téigh i dteagmháil le helen.okeeffe@mtu.ie.

Foilsithe

2/9/2021

Foirmeacha Ealaíne

Oideachas Dráma

Foirm il-ealaíne

Leibhéal

An 3ú Leibhéal

Réigiún

Corcaigh