ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Deiseanna do Scoileanna: Do Ghailearaí Féin ar Scoil le Gailearaí Náisiúnta na hÉireann


Your Gallery at School photo with two students drawing

Gailearaí Náisiúnta na hÉireann
Spriocdháta: 5pm, 17 Meán Fómhair 2021

Tá an-áthas ar Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann Do Ghailearaí Féin ar Scoil a fhógairt, chomh maith le go leor clár, acmhainní agus deiseanna nua a thabhairt ar ais, lena n-áirítear cuairteanna scoile ar an láthair, seisiúin dhigiteacha agus forbairt ghairmiúil leanúnach an mhúinteora a thabhairt ar ais. Tá siad ag tabhairt cuireadh d’iar-bhunscoileanna iarratas a chur isteach le páirt a ghlacadh in Do Ghailearaí Féin ar Scoil, clár for-rochtana iomlánaíoch a nascann an Gailearaí go díreach le scoileanna. Cuireann an tionscadal seo leis an rath a bhí ar chlár scoileanna bunaithe an Ghailearaí agus forbraíonn sé ábhar agus comhpháirtíochtaí nua lasmuigh de bhallaí an Ghailearaí.

Tá sé mar aidhm ag Do Ghailearaí Féin ar Scoil na bacainní a chuireann cosc ar rannpháirtíocht leis na healaíona a bhriseadh síos trí chláir iomlánaíocha a chinntíonn go n-aistríonn leanaí chuig aosacht atá feistithe leis na buntáistí ealaíne a chuireann cor sa saol. Tá sé mar aidhm aige freisin braistint úinéireachta an ghailearaí a thógáil i measc na scoláirí, rud a thugann áit dhearfach dóibh le dul mar dhaoine fásta. Tarlaíonn rannpháirtíocht i dtrí phríomhshnáithe: foghlaim trí agus faoi ealaín, folláine agus gairmeacha cruthaitheacha.

Conas iarratas a dhéanamh
Íoslódáil agus comhlánaigh an fhoirm iarratais ghearr agus seol ar ríomhphost í chuig tours@ngi.ie. Tabhair faoi deara nach bhfuil ach scoileanna nár thug cuairt ar Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann le trí bliana anuas i dteideal iarratas a dhéanamh. Cuirfidh siad in iúl duit ar éirigh le d’iarratas faoin Luan 4 Deireadh Fómhair.

Spriocdháta: 5pm, 17 Meán Fómhair 2021

Chun tuilleadh eolais a fháil nó chun iarratas a chur isteach, féach ar www.nationalgallery.ie/explore-and-learn/schools/your-gallery-school

Chun tuilleadh eolais a fháil ar a gcuairteanna ar an láthair agus ar an scoil dhigiteach, féach ar www.nationalgallery.ie/explore-and-learn/schools/schools-programme-autumn-2021.