ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Imeacht: Léiriú ceoil Sreang Mhiotail, Sreanga, agus Rudaí Eile


Linenhall music performance for schools

Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh

Dáta: 10:15rn, Dé Máirt 22 Feabhra 2022

Tugann Linenhall Arts Centre cuireadh ar do scoil teacht chuig ‘Wire, Strings & Other Things’. Spreagann an léiriú ceoil seo tú a bheith fiosrach i gcónaí. Éist le, freagair do agus déan cumarsáid trí na fuaimeanna, an ceol agus na scéalta atá thart timpeall ort - cibé áit a bhfuil tú agus le cibé duine atá in éineacht leat.

Buail le Ed, Andrea agus James, triúr iomlán difriúil a bhfuil rud amháin i gcoiteann acu – tá siad craiceáilte faoin gceol agus faoin bhfuaim. Is féidir le haon rud tarlú agus iad ag teacht ar a chéile agus ag cumadh ceoil le chéile. Cad iad na scéalta a roinnfidh siad? Le cabhair uait, cíorann siad ar dhraíocht agus ar mhistéir a bhaineann le conas cumadóireacht, léiriú agus seiftiú a dhéanamh?

Seó a fheilfidh do gach rang bunscoile, nascann “Wires, Strings & Other Things” leis na snáithaonaid Éisteacht agus Freagairt den churaclam Cheoil. Tríd an scéalaíocht agus cumadóireacht, spreagann an seó seo feasacht agus íogaireacht ar ghnéithe idirghaolmhara an cheoil agus tuiscint cheoil. Tríd an scéalaíocht agus cumadóireacht, spreagann an seó seo feasacht agus íogaireacht ar ghnéithe idirghaolmhara an cheoil agus tuiscint cheoil. Nuair atá taithí acu ar an gceol beo seo, feicfidh agus cloisfidh páistí ceoltóirí den scoth ag seinm ceol úrnua ar raon uirlisí lena n-áirítear an vióla, dordchlairinéad agus uirlisí ceoil seiftithe déanta as réimse ábhair.

Dáta: 10:15rn, Dé Máirt 22 Feabhra 2022

Feiliúnach do dhaltaí atá 6 bliana d’aois agus níos sine. Is gá ticéid a chur in áirithint roimh ré.

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach thelinenhall.ticketsolve.com/shows/873630591

Foirmeacha Ealaíne

Ceol & Fuaim

Leibhéal

Bhunscoile

Réigiún

Maigh Eo