ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Cuireann Solstice Arts Centre A-do-le-TA! i láthair do Bhunscoileanna


Solstice Arts Centre

Ar Fáil Ar Líne

Tá Solstice Arts Centre bródúil as A-do-le-TA! a chur i láthair. Léiríonn an píosa an-samhlaíoch seo lá i saol beirt chairde. Tá Joy agus Sky i ndomhan ina bhfuil gach rud indéanta - is féidir le puball a bheith ina phortán, is féidir le scáth a bheith ina scamall agus is féidir leis an ngealach a bheith ag canadh! Trí shúgradh, sáraíonn beirt chairde na difríochtaí agus samhlaíonn siad le chéile, cruthaíonn agus leathnaíonn a chuid samhlaíochta.

Bain sult as an seó i do sheomra ranga agus lean ar aghaidh leis an spraoi lena n-AdoleTA ildaite agus idirghníomhach! Pacáistí Súgartha. Gheobhaidh gach páiste/múinteoir Pacáiste Súgartha mar aon le nasc d’fhíseán gairid tar éis an seó, ina dtaispeánainn an t-ealaíontóir Selma Daniel cuid de na gníomhaíochtaí spraíúla ar féidir a dhéanamh. Cuimsíonn na gníomhaíochtaí gearradh amach, greamú, gluaiseacht agus rince mall, iad go léir ag spreagadh na bpáistí a scileanna mínluaileacha agus ollluaileacha a úsáid.

Tá an léiriú bunaithe ar thábhacht an tsúgartha, go háirithe saorshúgradh le linn na luath-óige. Déanann sé iniúchadh ar an líne chaol idir an saol comhaimseartha, áit a bhfuil ról ollmhór ag súgradh leictreonach, agus an súgradh dúchasach nádúrtha atá fréamhaithe go domhain i nádúr an duine. Cé go bhfuil buntáistí ag baint le meáin digiteach agus teicneolaíocht, is féidir tionchar diúltach a imirt ar fholláine agus ar mheabhairshláinte trí ró-úsáid a bhaint as meáin leictreonacha.

Ar Fáil Ar Líne

Tá rochtain mhaith ar idirlíon ag teastáil. Tá físeán A-do-le-TA! 45 nóiméad.

Le haghaidh áirithintí, tuilleadh eolais agus praghsáil, féach ar solsticeartscentre.ie/event/a-do-le-ta-digital

Foilsithe

26/1/2022

Foirmeacha Ealaíne

Amharclann

Leibhéal

Na luathbhlianta

Réigiún