ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Máistir-ranganna: Sraith ‘Creativity and Change Deep Dives’ an Earraigh 2022


Cruthaitheacht agus Athrú, Coláiste Ealaíne agus Deartha Crawford
Dátaí Éagsúla

Is deis iad Creativity and Change Deep Dives le haghaidh rannpháirtíocht chruthaitheach inspioráideach dhomhain thar dhá lá. Curtha ar fáil ag éascaitheoirí a bhfuil taithí agus saineolas faoi leith acu, tá sé mar aidhm ag an gclár aghaidh a thabhairt ar na bearnaí agus na nithe is mó spéise ag cleachtóirí. Iniúchadh domhan is ea gach ceardlann ar nithe faoi leith ar féidir iad a úsáid chun topaicí amhail ag déanamh athruithe, saoránacht dhomhanda agus ceartas sóisialta a phlé.

Pléifear sna máistir-ranganna seo go leor modhanna cruthaíochta a bhaineann leis an scéalaíocht amhail amharc-chumarsáid, podchraoltaí, ealaín sráide, dráma agus níos mó. I measc na máistir-ranganna tá:

1. The Story of Self le Clare Mulvany: Craft a compelling leadership story for social change
Dé Sathairn 12 Márta - Dé Domhnaigh 13 Márta
Costas €60

2. Visual Facilitation for Global Citizenship Education le hEimear Mc Nally
Dé Sathairn 26 Márta - Dé Domhnaigh 27 Márta
Costas €60

3. Art + Activism = Artivism le Helen O Keeffe agus Claire Coughlan
Dé Sathairn 2 Aibreán - Dé Domhnaigh 3 Aibreán
Costas €60

4. Podcasting le hAinle ó Cairealláin ó Rebel Matters Podcast
Dé Sathairn 9 Aibreán - Dé Domhnaigh 10 Aibreán
Costas €60

5. Theatre of the Oppressed & Forum Theatre le Julian Boal
(Sea! An Boal céanna!)
Dé hAoine 22 Aibreán - Dé Domhnaigh 24 Aibreán
Costas €150

Chun tuilleadh eolais a fháil maidir leis na ceardlanna cruthaitheacha seo, féach ar www.creativityandchange.ie/deep-dives/