ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Ealaín ó Pháistí i Leabharlanna a Chláreagrú agus a Chomhordú Moil Chruthaitheacha


Children’s Art in Libraries: Creative Hubs - children with painted faces in dance performance

Grianghraf ó: Patricia Costello

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Spriocdháta: 12in, 29 Márta 2022

Tá iarratais ríomhthairiscinte á lorg ag Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath ó dhaoine/eagraíochtaí atá tiomanta agus cáilithe go cláreagrú agus comhordú a dhéanamh ar Ealaíon ó Pháistí i Leabharlanna: Moil Chruthaitheacha

Tá an clár um Mhoil Chruthaitheacha á chur ar fáil agOifig Ealaíon Chathair Bhaile Átha Cliath agus ag Leabharlanna Bhaile Átha Cliath araon. Cuireann Moil Chruthaitheacha eispéiris ar ardchaighdeán ar fáil do pháistí, scoileanna agus teaghlaigh sa Leabharlann agus go háitiúil, trí chomhar oideachais, pobail agus cultúrtha láidir a chothú. Le blianta beaga anuas, tá béim leagtha acu ar tuilleadh clár a eagrú atá ag teacht le riachtanais áitiúla, rud a d’fhág gur bunaíodh trí Mhol Chruthaitheacha nua sna leabharlanna sa Chúlóg, sa Chabrach agus i mBaile Formaid.

In 2022/2023 cuirfear cláir ar fáil sna trí leabharlann sin, agus d’fhéadfadh sé freisin go gcuirfear iad ar fáil ar líne nó i gceantair áitiúla eile (scoileanna nó ionaid pobail). Tá sé coimisiúnaithe cheana don Fhómhar/Geimhreadh 2022 go gcuirfear taispeántas amharc-ealaíon ar siúl i leabharlann Bhaile Formaid i gcomhar le RHA Gallery, clár damhsa i gcomhar le hIonad Visual, Ceatharlach agus clár amharclainne i gcomhar le The Ark.

Beidh an fothairgeoir a n-éireoidh leis freagrach as clár ilghnéitheach ar ardchaighdeán do pháistí a fhorbairt agus a sholáthar i leabharlanna agus ceantair áirithe sa chathair, arna thacú ag forbairt comhpháirtíochtaí oideachas, pobail agus cultúrtha. Tá an tairiscint reatha le haghaidh conradh bliana agus d’fhéadfaí 12 mhí eile a chur leis. Beidh luach idir €38,000 - €45,000 ag an gconradh bliana agus costais san áireamh agus gan CBL san áireamh.

Spriocdháta: 12in, 29 Márta 2022

Féach www.etenders.gov.ie do gach eolas maidir le conas iarratas a dhéanamh. ID Seirbhíse/Iarraidh ar Thairiscint 208073. Tá an deis seo oscailte d’eagraíochtaí agus do dhaoine aonair araon.

Foilsithe

9/3/2022

Foirmeacha Ealaíne

Foirm il-ealaíne

Leibhéal

Bhun & Iar-bhunscoile

Réigiún

Cathair Bhaile Átha Cliath