ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Deis do Scoileanna: Braislí Cruthaitheacha


Spriocdháta: 13 May 2022

Thug an tAire Oideachais Norma Foley TD cuireadh inniu do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna ar fud na hÉireann iarratas a dhéanamh ar Bhraislí Cruthaitheacha, an tionscnamh atá ar siúl mar chuid d’Éire Chruthaitheach agus faoin gCiste Sármhaitheas Scoile. Is é €595,000 buiséad na Roinne Oideachais do Bhraislí Cruthaitheacha in 2022.

Faoin scéim seo chun tacú le scoileanna cumas cruthaitheachta a chothú, bainfidh scoileanna i ngach braisle leas as rochtain ar shainéascaitheoir, ar ealaíontóir nó ar shaineolas cruthaitheach i cibé réimse spéise nó téama a roghnaíonn siad. Cabhróidh na hacmhainní seo leis na scoileanna tionscadal foghlama agus gníomhaíochtaí a chur le chéile a bheidh saincheaptha dá ndaltaí. Mar chuid den leithdháileadh maoinithe seo, féadfaidh braisle maoiniú suas le €15,000 a fháil chun a gcuid pleananna agus smaointe a thabhairt chun críche in 2022-2024.

Dúirt an tAire Foley:

“Is deis iontach é seo do scoileanna oibriú le chéile ar thionscadal dá rogha féin. Tugtar saoirse iomlán do scoileanna a dtionscadal féin a dhearadh agus a fhorbairt, le tacaíocht ó éascaitheoir áitiúil agus óna nIonad oideachais áitiúil.

“Tá súil agam go gcabhróidh an tionscnamh spreagúil seo le scoileanna cruthaitheacht a fheabhsú tuilleadh ina seomraí ranga. Tá sé tábhachtach go gcumasaítear ár bpáistí chun iad féin a chur in iúl agus go bhfoghlaimíonn siad conas iad féin a oiriúnú agus a bheith ag comhoibriú. Tugann ‘Braislí Cruthaitheacha’ deis do scoláirí de gach aois na scileanna riachtanacha seo a fhorbairt, taitneamh a bhaint as léiriú ealaíne agus as léiriú cruthaitheach agus as iad seo a iniúchadh.”

Faoin am seo, tá scoileanna ar fud na tíre ag oibriú le chéile i dtionscnamh na mBraislí Cruthaitheacha chun tionscadail chruthaitheacha a fhorbairt agus chun comhoibriú ar smaointe nua, bunaithe ar a dtaithí áitiúil agus ar a bpeirspictíocht uathúil.

Tá sé mar aidhm ag Ciste Sármhaitheas Scoile na Roinne Oideachais sármhaitheas agus nuálaíocht inár scoileanna a spreagadh agus a aithint. Cabhróidh an tionscnamh seo le seachadadh a dhéanamh ar an gcolún Óige Chruthaithí d'Éire Chruthaitheach, rud a leagann amach gealltanas go mbeidh rochtain phraiticiúil ag gach leanbh in Éirinn ar theagasc, ar thaithí agus ar rannpháirtíocht sa cheol, sa drámaíocht, sna healaíona agus sa chódú.

Foilsithe

23/3/2022

Foirmeacha Ealaíne

Foirm il-ealaíne

Leibhéal

Bhun & Iar-bhunscoile

Réigiún

Ar fud na tíre