ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Deis do Scoileanna: Braislí Cruthaitheacha


Spriocdháta: 13 May 2022

Thug an tAire Oideachais Norma Foley TD cuireadh inniu do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna ar fud na hÉireann iarratas a dhéanamh ar Bhraislí Cruthaitheacha, an tionscnamh atá ar siúl mar chuid d’Éire Chruthaitheach agus faoin gCiste Sármhaitheas Scoile. Is é €595,000 buiséad na Roinne Oideachais do Bhraislí Cruthaitheacha in 2022.

Faoin scéim seo chun tacú le scoileanna cumas cruthaitheachta a chothú, bainfidh scoileanna i ngach braisle leas as rochtain ar shainéascaitheoir, ar ealaíontóir nó ar shaineolas cruthaitheach i cibé réimse spéise nó téama a roghnaíonn siad. Cabhróidh na hacmhainní seo leis na scoileanna tionscadal foghlama agus gníomhaíochtaí a chur le chéile a bheidh saincheaptha dá ndaltaí. Mar chuid den leithdháileadh maoinithe seo, féadfaidh braisle maoiniú suas le €15,000 a fháil chun a gcuid pleananna agus smaointe a thabhairt chun críche in 2022-2024.

Dúirt an tAire Foley:

“Is deis iontach é seo do scoileanna oibriú le chéile ar thionscadal dá rogha féin. Tugtar saoirse iomlán do scoileanna a dtionscadal féin a dhearadh agus a fhorbairt, le tacaíocht ó éascaitheoir áitiúil agus óna nIonad oideachais áitiúil.

“Tá súil agam go gcabhróidh an tionscnamh spreagúil seo le scoileanna cruthaitheacht a fheabhsú tuilleadh ina seomraí ranga. Tá sé tábhachtach go gcumasaítear ár bpáistí chun iad féin a chur in iúl agus go bhfoghlaimíonn siad conas iad féin a oiriúnú agus a bheith ag comhoibriú. Tugann ‘Braislí Cruthaitheacha’ deis do scoláirí de gach aois na scileanna riachtanacha seo a fhorbairt, taitneamh a bhaint as léiriú ealaíne agus as léiriú cruthaitheach agus as iad seo a iniúchadh.”

Faoin am seo, tá scoileanna ar fud na tíre ag oibriú le chéile i dtionscnamh na mBraislí Cruthaitheacha chun tionscadail chruthaitheacha a fhorbairt agus chun comhoibriú ar smaointe nua, bunaithe ar a dtaithí áitiúil agus ar a bpeirspictíocht uathúil.

Tá sé mar aidhm ag Ciste Sármhaitheas Scoile na Roinne Oideachais sármhaitheas agus nuálaíocht inár scoileanna a spreagadh agus a aithint. Cabhróidh an tionscnamh seo le seachadadh a dhéanamh ar an gcolún Óige Chruthaithí d'Éire Chruthaitheach, rud a leagann amach gealltanas go mbeidh rochtain phraiticiúil ag gach leanbh in Éirinn ar theagasc, ar thaithí agus ar rannpháirtíocht sa cheol, sa drámaíocht, sna healaíona agus sa chódú.

Foirmeacha Ealaíne

Multi-art form

Leibhéal

Bhun & Iar-bhunscoile

Réigiún

Ar fud na tíre