ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Deis: Is Ealaín é Seo! (This is Art!) oscailte le haghaidh iontrálacha


This is Art! competition

RTÉ agus An Clár um Éire Ildánach
Spriocdháta: 1 Bealtaine 2022

Ag glaoch ar gach ealaíontóir de gach cumas - Is Ealaín é Seo! Tá comórtas ar ais. Tá RTÉ agus An Clár um Éire Ildánach ag iarraidh ar ealaíontóirí 18 mbliana d’aois agus faoina bhun atá ina gcónaí áit ar bith ar oileán na hÉireann bunsaothar amharcealaíne a bhfuil an téama aige ‘Tá Seo Éachtach’ a chruthú agus a chur isteach.

Glac grianghraf nó scan leagan digiteach den saothar ealaíne agus uaslódáil é, in éineacht le ráiteas gairid ealaíontóra, go dtí gailearaí ealaíne ar líne mar a dtaispeánfar é do na glúnta atá le teacht.

Tá cúig chatagóir ann: Aois 7 agus faoi, aois 8 – 11, aois 12 – 15, aois 16 - 18 agus catagóir grúpa. Bronnfar €10,000 de dhuaischiste sna catagóirí éagsúla le haghaidh dearbháin bhreisoideachais agus a bhaineann le healaín. Tá d’aidhm ag an gcomórtas cleachtas ealaíonta a chur chun cinn i measc daoine óga agus cruthaitheacht, bunúlacht agus féinléiriú a spreagadh agus tacú leo. Fáiltítear roimh gach disciplín amharcealaíne.

Spriocdháta: 1 Bealtaine 2022

Le haghaidh tuilleadh eolais téigh chuig www.rte.ie/thisisart/competition

 

Foilsithe

30/3/2022

Foirmeacha Ealaíne

Na hAmharcealaíona

Leibhéal

Bhun & Iar-bhunscoile

Réigiún

Ar fud na tíre