ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Scéim Phíolótach um Ioncam Bunúsach do na hEalaíona


An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán
Spriocdháta: 12 Bealtaine 2022

Sheol Rialtas na hÉireann scéim nua agus cheannródaíoch inniu chun tacú le healaíontóirí agus le hoibrithe ealaíon cruthaitheach. Sa Scéim Phíolótach um Ioncam Bunúsach do na hEalaíona scrúdófar an tionchar atá ag bunioncam ar ealaíontóirí agus ar oibrithe ealaíon cruthaitheach thar thréimhse trí bliana. Déanfar íocaíochtaí €325 in aghaidh na seachtaine le 2,000 ealaíontóir incháilithe agus oibrí ealaíon cruthaitheach a roghnófar go randamach agus a dtabharfar cuireadh dóibh páirt a ghlacadh.

Tá sé beartaithe taighde a dhéanamh ar an tionchar a bheadh ag bunioncam ar phatrúin oibre ealaíontóirí agus oibrithe cruthaitheacha trí dheis a sholáthar chun díriú ar a gcleachtas, agus chun caillteanas scileanna ó na healaíona mar thoradh ar an bpaindéim a íoslaghdú agus chun cur le hathfhás na hearnála de réir a chéile i ndiaidh na paindéime.

Tugann an tAire Catherine Martin, T.D., an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, tús áite do sheachadadh na scéime píolótaí chun tacú leis an téarnamh in earnáil na n-ealaíon agus an chultúir agus an cinnteacht a bhfuil géarghá léi a sholáthar do na healaíontóirí agus do na daoine cruthaitheacha a bhainfidh leas as an scéim phíolótach.

Beidh an scéim oscailte d’ealaíontóirí agus oibrithe earnála ealaíon cruthaitheach incháilithe.

Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara nach bunioncam uilíoch é bunioncam do na healaíona.

Spriocdháta: 12 Bealtaine 2022

Le haghaidh tuilleadh eolais, téigh go www.gov.ie/en/campaigns/09cf6-basic-income-for-the-arts-pilot-scheme/

Foirmeacha Ealaíne

Multi-art form

Réigiún

Ar fud na tíre