ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Fógraíonn an tAire Foley glao le haghaidh iarratas ó scoileanna do Thionscnamh na nEalaíon san Oideachas – BLAST 2022


BLAST Logo design by Lily Fleming from sixth class in Bunscoil Rinn An Chabhlaigh, Rushbrooke, Cobh, Co Cork.

Tá cuireadh á thabhairt ag an Aire Oideachais, Norma Foley TD, inniu, (25 Bealtaine 2022) do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna le hiarratas a dhéanamh ar thionscnamh nua de chuid na n-ealaíon san oideachas, BLAST 2022.

Is cúis áthais í don Aire Foley a dheimhniú go mbeidh BLAST – Na hEalaíona Beo a Thabhairt do Scoláirí agus do Mhúinteoirí – á reáchtáil in 2022 don dara huair. Le clár 2022, beidh níos mó ná 400 áit chónaithe ann do na healaíona nua san oideachas thar thréimhse na bliana.
Is é aidhm BLAST an t-am agus an spás a thabhairt do scoláirí ar fud na tíre, chun obair a dhéanamh le healaíontóir gairmiúil ar thionscadail chruthaitheacha, shamhlaíocha agus spraíúla.

Tá na ranganna nuálacha seo deartha agus forbartha idir an t-ealaíontóir, an múinteoir agus an scoil faoi chomhordú an líonra na nIonad Tacaíochta Oideachais in Éirinn (ITOÉ) de 21 ionad oideachais lánaimseartha.
Dúirt an tAire Foley:

“Is cúis bróid í dom lainseáil BLAST 2022 a fhógairt, a thógann ar cé chomh maith agus a d’éirigh le Clár BLAST 2021.

“Nuair a lainseáil mé BLAST anuraidh, bhí súil agam go n-osclódh sé meonta agus croíthe ár leanaí trí thaithí agus deiseanna atá nua agus cruthaitheach a chur ar fáil dár leanaí agus dár lucht óige agus dár scoileanna. Léirigh an fhianaise le bliain anuas go bhfuil ár bpobail scoileanna tar éis glacadh le BLAST ní b'fhearr ná mar a measadh a bheadh.

“In 2021, bhí níos mó ná 480 áit chónaithe nua ealaíona san oideachas i níos mó ná 480 scoil de bharr BLAST, a chinntigh go raibh níos mó ná 12,000 scoláire in ann tairbhe a bhaint as an taithí seo in éineacht leis na múinteoirí agus na scoileanna. Chlúdaigh roinnt de na healaíontóirí oilte ar fáil do na scoileanna ábhair ar nós na hilmheáin, an mhíealaín, mósáicí, dealbhóireacht ghloine dhaite/bheochana agus an tabhealaín.

“Léirigh BLAST gur timpeallacht iontach í an scoil le go mbeidh taithí nua agus éagsúil ag na leanaí, le cairde nua a dhéanamh, le bheith cruthaitheach agus an rud is tábhachtaí ná go mbeidh spraoi acu agus iad ag foghlaim.

“Is cúis áthais dom freisin lógó nua BLAST a lainseáil, tar éis comhórtais náisiúnta a bheith ann. Roghnaigh painéal moltóirí an lógó a bhuaigh lena n-áirítear Louis Walsh agus Brenda Dermody d’Ollscoil Teicneolaíochta, Baile Átha Cliath.

Is iontráil chruthaitheach agus phraiticiúil é an lógó a bhuaigh, agus déanann sé éacht mór trí bheocht a chur sna gnéithe éagsúla de na foláirimh, i gcomhréir le spiorad BLAST. Comhghairdeas as an méid a rinne Lily Fleming de Rang a 6 Bunscoil Rinn An Chabhlaigh, Rushbrooke, An Cóbh, Co. Chorcaí

“Gheobhaidh Lily ceamara go-pro, agus tá glactha anois dá lógó mar an lógó oifigiúil do BLAST. Tá súil agam go mbainfidh siad taitneamh as é a fheiceáil ar fud ghníomhaíochtaí BLAST amach anseo!”.

Roghnaíodh an iontráil a bhuaigh as níos mó ná 1,411 iontráil ó bhunscoileanna agus ó iar-bhunscoileanna ar fud na hÉireann. Fuair ceathrar a tháinig sa dara háit ardmholadh ó na moltóirí as a n-iontrálacha. Gheobhaidh na hiontrálaithe ar fad teastas BLAST.
Bhí an dara háit

• Tayla–Jae Morcombe , Mercy Mounthawk Secondary School, Mouthhawk, Tralee Co. Kerry
• Louise Corry Galvin, St. Joseph’s Secondary School, Spanish Point Co. Clare
• Szymon Krzyzanowski, Wexford CBS, Thomas St. Co. Wexford
• Grace Hilliard, Coláiste Eoin, Hacketstown, Co. Carlow
• Julia Bartecka , Holy Family Secondary School , Newbridge Co. Kildare

Foirmeacha Ealaíne

Multi-art form

Leibhéal

Bhun & Iar-bhunscoile

Réigiún

Ar fud na tíre