ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Bí réidh le haghaidh Lá Náisiúnta Thairseach na nEalaíon san Oideachas 2022!


Image credit: Artist Tunde Toth, Scoil Mhichil Naofa, Athy, Co. Kildare, 2021 Portal Documentation Award Project 'Place'.

Osclófar áirithintí ticéad, an 5 Deireadh Fómhair 2022

Beidh Lá Náisiúnta Thairseach na nEalaíon san Oideachas 2022 ar siúl in Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Scoil na hEalaíne agus Deartha ar an Satharn, an 5 Samhain, i gcomhar le Scoil na hEalaíne agus Deartha agus Tionscadal Comhpháirtíochta Idirnáisiúnta Múinteora-Ealaíontóra (I-TAP-PD) PD Erasmus+.

Fógrófar sceideal iomlán an chláir i mbliana Dé Céadaoin, an 5 Deireadh Fómhair, tráth a osclófar na háirithintí ticéad ar líne. Roimhe sin, bhíomar ag iarraidh píosa beag a thaispeáint duit den mhéid a bheidh ann ag an gcomhdháil i bpearsa i mbliana. Cuirfear béim faoi leith ar ‘Glóir nach gCloistear go Minic’, ar an lá, agus an clár ag déanamh próifíliú ar thionscadail a dhéanann ionadaíocht ar pháistí ó phobail éagsúla agus ar pháistí nach gcloistear rómhinic.

Mar a fógraíodh cheana, beidh an Bhantiarna Evelyn Glennie, cnagcheoltóir aonair agus cumadóir inár dteannta, le haghaidh comhrá speisialta le Mark O’Brien, Stiúrthóir Feidhmiúcháin Amharclann na Mainistreach. Tá ríméad orainn a bheith inár gcomhpháirtí freisin leis an Tionscadal Comhpháirtíochta Idirnáisiúnta Múinteora-Ealaíontóra (I-TAP-PD) PD Erasmus+, a dhéanfaidh an fhoghlaim atá ag teacht chun cinn a iniúchadh agus a roinnt leis an Tionscnaíocht KA2 Erasmus+ 2020–2023.

An Chéad Amharc ar Chlár Lá Náisiúnta Thairseach na nEalaíon san Oideachas 2022

Cur i láthair Plé-Bhunaithe: The Hare’s Nook / Cúinne an Ghiorria

Cas leis an ealaíontóir Zoë Uí Fhaoláin Green, leis an scríbhneoir Emer Fallon, leis an oideoir Darach Ó Murchú agus leis an ealaíontóir Manuela Dei Grandi agus iad ag plé rudaí a foghlaimíodh ó ‘Cúinne an Ghiorria (The Hare’s Nook)’, clár bunscoile dátheangach a ceapadh chun mothú maoirseachta agus nasc spraíúil a chothú idir an scoláire agus a thimpeallacht.

Ceardlann Chruthaitheach: Réitithe Cruthaitheacha a Fhiosrú le hAthrú Aeráide tríd na hEalaíona agus Úsáid á Baint as Cur Chuige STEAM

Sa cheardlann eispéireasach seo, tabharfaidh Evelyn Sorohan, ealaíontóir comhshaoil agus oideoir, cuireadh do rannpháirtithe bealaí a fhiosrú chun na healaíona a chothú chun fadhbanna comhshaoil amhail an tAthrú Aeráide a thaiscéaladh. Tabharfar spreagadh do rannpháirtithe fadhbanna a réiteach, cruthú agus cumadh go comhoibríoch mar fhreagra ar thrí théama aeráide chun scileanna agus smaointe a fhágáil leo ar féidir a úsáid ina gcleachtadh.

Féachaint Ar Líne: Cuirfimid rogha de na príomhchainteanna agus na príomhchuir i láthair ar fáil do na daoine nach bhfuil in ann a bheith linn i bpearsa ar an lá, agus beifear in ann féachaint orthu tar éis na comhdhála. Beidh clárúchán ag teastáil don fhéachaint.

Osclófar áirithintí ticéad ag 12 meán lae, Dé Céadaoin an 5 Deireadh Fómhair 2022. Tá na ticéid saor in aisce ach tá sé riachtanach áit a chur in áirithe, mar go bhfuil teorainn ar spás do dhaoine. Nuair a dheimhneofar an áirithint, iarrfar ar an lucht freastail a seisiúin a roghnú roimh ré don lá.

Foilsithe

30/9/2022

Réigiún

Ar fud na tíre