ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Clár Scoileanna de chuid Institiúid Scannán na hÉireann 2022/23


A Still from the film The Path|Irish Film Institute School Programme 2022/23

Íomhá: Stadán ón scannán

Clár Scoileanna de chuid Institiúid Scannán na hÉireann 2022/23

Tá lúcháir ar Institiúid Scannán na hÉireann clár úrnua scannán a chur ar fáil do scoláirí ar fud na leibhéal bunscoile agus iar-bhunscoile, atá ar fáil sa phictiúrlann in Institiúid Scannán na hÉireann i mBaile Átha Cliath nó san ionad réigiúnach agus ar líne trí IFI@Schools. I mbliana, tá comhoibriú spreagúil le Compántas Náisiúnta Ceoldrámaíochta Éireann, IMMA, Údarás Craolacháin na hÉireann/BAI agus An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta/COGG.

Cuireann IFI@Schools leis an gclár scannánaíochta, ag tairiscint bealaí eile chun scannán a fhí isteach i do theagasc, lena n-áirítear a bheith ag féachaint siar ar phríomhradhairc nó ábhar a roghnú as réimse níos leithne d'ábhair eile amhail stair, tíreolaíocht, ceol, ealaín, Gaeilge, Béarla agus eile.

Tá Mes Fréres et moi (Mo Dheartháireacha agus Mise) agus King, i gcomhpháirtíocht le Ambassadorade De France en Irelande, i measc na léirithe scannáin Fraincise. Tá Der Pfad (An Chonair) agus Klammer, i gcomhpháirt le GEOTHE Institut, i measc na léirithe scannáin Gearmáinise.

Is féidir sonraí maidir le liosta iomlán an chláir agus na léirithe réigiúnacha a fháil anseo.

Chun ticéid a chur in áirithe tabhair cuairt ar Institiúid Scannán na hÉireann (ifi.ie) nó déan teagmháil le Amy Louise nó Holly ag schools@irishfilm.ie

Foilsithe

16/12/2022

Foirmeacha Ealaíne

Scannán

Leibhéal

Bhun & Iar-bhunscoile

Réigiún

Ar fud na tíre

Tags

film, Irish film institute, school programme