ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Fáiltíonn an tAire Foley roimh na céadta scoileanna breise sna Braislí Cruthaitheacha agus i gclár ealaíon BLAST.


Creidiúint íomhá: ‘Cuireann Ceol Áthas Orm’ Braisle Chruthaitheach agus Tionscadal Blast, Scoil Náisiúnta Phádraig Naofa Buachaillí, Luimneach

D’fhógair Norma Foley, an tAire Oideachais na cónaitheachtaí BLAST le déanaí do 629 scoil in 2022-2023, an dara bliain den chlár BLAST (Ag Tabhairt na nEalaíon Beo do Scoláirí agus Múinteoirí). Chuir an tAire Foley fáilte roimh 21 Braisle Chruthaitheach a chruthú freisin, idir 2022-2024, lenar cuimsíodh 77 bunscoil agus iar-bhunscoil eile. Is é sin a mhéadaíonn na scoileanna agus na braislí rannpháirteacha faoi dhó i mbliana, fógraíodh 21 braisle i mí Mheán Fómhair in 2022 cheana, mar fhreagairt ar éileamh na scoileanna.

Tháinig méadú suntasach ar na cónaitheachtaí sa chlár BLAST ó na 489 bunscoil agus iar-bhunscoil a ghlac páirt sa chlár sa chéad bhliain agus léiríonn sé an tsuim agus rannpháirtíocht mhór ó na scoileanna in obair a dhéanamh le gairmithe cruthaitheacha tríd an gclár seo.

Dúirt an tAire Foley:

 “Déanann smaointeoireacht chruthaitheach agus léiriú cruthaitheach leas dár scoláirí, ach deiseanna a chur ar fáil dóibh i gcúrsaí foghlama agus cuireann siad feabhas ar fholláine. Cuirtear ar chumas na bpáistí agus na ndaoine óga iad féin a chur in iúl nuair a ghlacann siad páirt i dtionscadail chruthaitheacha, tugann siad deiseanna dóibh aithne a chur ar dhaoine agus chun comhoibriú leo, tugann siad an spás dóibh chun iniúchadh a dhéanamh ar smaointe nua agus chun scileanna nua a fhoghlaim.”

San áireamh leis na Braislí Scoileanna i mbliana tá, mar shampla, braisle amháin scoileanna a fhreastalaíonn ar scoláirí a bhfuil uathachas orthu, agus tá sé mar aidhm ag an mbraisle limistéir imeartha rannpháirteacha a chruthú amuigh faoin aer, agus braisle bunscoileanna eile, ag obair as lámha a chéile chun comhshuim agus eolas maidir le códú a chruthú. Léiríonn na téamaí dá leithéid an taithí áitiúil agus na dearcthaí éagsúla ar gach braisle, agus léiríonn siad an chaoi ar féidir leis na scoláirí leas a bhaint as rannpháirtíocht chruthaitheach ar roinnt bealaí.

Chuir an tAire fáilte roimh fhoilseachán na tuarascála taighde agus measúnaithe freisin, Braislí Cruthaitheacha: Cur Chuige Comhoibríoch chun Cruthaitheacht a Chothú i Scoileanna. Ba í an Roinn a choimisiúnaigh an tuarascáil seo, agus tá measúnú luachmhar le fáil ann faoi láidreachtaí an chláir chomh maith le moltaí chun feabhas a chur ar dhearadh, ar sheachadadh agus ar thionchar na mBraislí Cruthaitheacha.

Más mian leat an ráiteas iomlán ón Roinn Oideachais a léamh, féach ar: https://www.gov.ie/ga/preasraitis/71620-failtionn-an-taire-foley-roimh-na-ceadta-scoil-bhreise-chuige-cnuasaigh-chruthaitheacha-agus-clar-ealaiona-blast/Foilsithe

5/1/2023

Leibhéal

Bhun & Iar-bhunscoile

Réigiún

Ar fud na tíre