ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Ionad Ealaíon Uillinn Iarthar Chorcaí: Eispéiris Ealaíne do mhúinteoirí bunscoile


Gallery tour of exhibition ‘La Place des Grands Abysses' by Stephen Brandes

Íomhá: Turas taispeántais amharclanna ar ‘La Place des Grands Abysses’ ó Stephen Brandes

Uillinn: Ionad Ealaíon Iarthar Chorcaí

Spriocdháta: 4 Márta 2023

Áireofar leis sin:

- Turas taispeántais ar The Most Recent Forever, taispeántas de chuid Brian Fay

- Cuairt ar stiúideo ealaíontóra chun an próiseas lena ndéantar saothair ealaíne a fheiceáil

- Ceardlann ealaíne lena bpléitear cruthaitheacht – Níl taithí ealaíne riachtanach.

- ‘Mála beag féiríní’ chun tabhairt abhaile

Is é aidhm an turais agus na ceardlainne seo cabhair a thabhairt maidir le straitéisí éifeachtaí do mhúineadh ealaíne a éascú sa seomra ranga trí fhéachaint, labhairt agus déanamh. Treoróidh Kate múinteoirí trí thuras na saothar ealaíne agus trí cheardlann, agus samhaltóidh sí modhanna ar féidir a chuimsiú go héifeachtach ina ranganna Ealaíne sa seomra ranga.

Mairfidh an turas agus an cheardlann, uair go leith lena n-áirítear sos. Cuirfear Tae agus Caife ar fáil.

Is féidir an nasc seo a leanas a úsáid chun áirithintí a dhéanamh trí Eventbrite,: https://www.eventbrite.ie/e/art-encounters-for-teachers-tickets-523702768077Foilsithe

20/2/2023

Foirmeacha Ealaíne

Na hAmharcealaíona

Leibhéal

Bhunscoile

Réigiún

Corcaigh