ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Deis do Scoileanna: Comórtas Ealaíne Ghradaim Lá le haghaidh Idirlíon Níos Sábháilte


Creidiúint Íomhá : Web Wise

Webwise / SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas

Spriocdháta: Dé hAoine, an 21 Aibreán

Tá Gradaim Lá le haghaidh Idirlíon Níos Sábháilte ar ais agus i mbliana tá catagóir speisialta nua ann do lucht na n-ealaíon atá ag teacht chun cinn.

NUA: Comórtas Ealaíne le haoimholtóir ar leith – ealaíontóir Éireannach – Maser. Bíodh an seans agat do shaothar a thaispeáint i ndánlann! Níl ort ach póstaer a dhearadh faoin téama Meas agus Comhbhá Ar Líne.

  • Molfaidh Ealaíontóir Éireannach Idirnáisiúnta Maser na hiontrálaithe.
  • Oscailte do Bhunscoileanna agus d’Iar-Bhunscoileanna.
  • Dáta deiridh: an 31 Márta.

Catagóirí don Bhunscoil:

Rang a 1 agus a 2 | Rang a 3 agus a 4 | Rang a 5 agus a 6

Catagóirí don Iarbhunscoil:

Bliain a 1 agus a 2 | An Idirbhliain | Bliain a 5 agus a 6

Conas d’iontráil a chur isteach:

Cuir d’iontráil sa phost chuig: Webwise / SFGM – Teicneolaíocht san Oideachas, Teach Nuálaíochta Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath Alpha, Seanbhóthar Fhionnghlaise, Bhaile Átha Cliath 11, D11 KXN4.

Cur an t-eolas seo a leanas san áireamh: Ainm, scoil, sonraí conartha an mhúinteora, catagóir ina bhfuil tú ag cur isteach, mionchur síos ar an bpóstaer.

Le níos mó sonraí a fháil faoin gcomórtas, féach https://www.webwise.ie/ga/nuacht-ga/comortas-postaeir-taispeanfar-na-saothair-bhuaiteacha/Foilsithe

16/3/2023

Foirmeacha Ealaíne

Na hAmharcealaíona

Leibhéal

Bhun & Iar-bhunscoile

Réigiún

Ar fud na tíre

Tags

arts in education, children's arts