ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Cuid 1 – Buaiteoirí Dhámhachtain Doiciméadaithe Thairseach na nEalaíon san Oideachas, 2023, á bhFógairt


Íomhá: Scoláirí Choláiste Muire ag imirt cluiche bollaí bóthair faoi stiúir na n-ealaíontóirí Mitch Conlon agus James Moran mar chuid de Keystone, tionscadal Art School faoi choimeádaíocht Jennie Guy agus Fiona Gannon agus maoinithe ag Oifig Ealaíon an Chláir

Tá lúcháir ar Fhoireann na Tairsí an chéad fhaighteoir de bheirt fhaighteoirí Dhámhachtain Doiciméadaithe Thairseach na nEalaíon san Oideachas 2023 a fhógairt. Tá an-áthas orainn a bheith ag obair le gach faighteoir sna míonna atá le teacht chun cuntas a choinneáil ar a dtionscadail. Taispeánfar na tionscadail seo ar an tairseach de réir mar a rachaidh an cuntas ar aghaidh.

Teideal an Tionscadail: ‘Keystone’

Tá Keystone coimisiúnaithe ag ​Comhairle Contae an Chláir​​ chun 20 bliain de chláir ealaíontóirí i scoileanna a cheiliúradh agus a chomóradh ag Oifig Ealaíon an Chláir.​​ Thug na healaíontóirí Mitch Conlon agus James Moran cuireadh do Art School, an chreatlach choimeádaíochta, arna stiúradh agus arna coimeád ag Jennie Guy leis an tionscadal a chur i gcrích, i dteannta leis an gcomhchoimeádaí Fiona Gannon.​ Tá an tionscadal ar siúl i rith 2022 agus 2023 i gColáiste Mhuire (Inis) agus Scoil Mhuire (Inis Díomáin) i gCo. An Chláir, ag cur deis ar fáil do scoláirí na cúigiú bliana oibriú leis na healaíontóirí chun tábhacht an mhiotais i gcultúir óige áitiúla a fhiosrú.​

Oibreoidh na healaíontóirí leis na scoláirí chun ceisteanna a iniúchadh, lena n-áirítear: Cad iad na suíomhanna a bhfuil tábhacht mhiotaseolaíoch leo do dhéagóirí sa dá bhaile seo? An ionann iad seo agus iad siúd a mheasann na pobail i gcoitinne a bheith tábhachtach? Agus conas a bhaineann déagóirí le chéile gan aithne acu ar a bpobail áitiúla i gcoitinne?

Múinteoir: Mary Fahy
Is amharc-ealaíontóir as Gaillimh í Mary Fahy agus is múinteoir ealaíne í i Scoil Mhuire, Inis Díomáin ó 2003 i leith. Ag trácht di ar an tionscadal dúirt sí: “Tá ríméad ar ár rang ealaíne na cúigiú bliana a bheith rannpháirteach sa tionscadal comhoibritheach agus rannpháirteach go sóisialta seo Ealaíontóirí i Scoileanna. Is deis iontach é do scoláirí ealaín a chomhchruthú le healaíontóirí gairmiúla i dtimpeallacht thacúil a chuireann a gcuid tuairimí agus a nguth ealaíne in iúl.”

Múinteoir: Aidan Power
Is Múinteoir Ealaíne é Aidan Power le Coláiste Muire, Inis. Ag labhairt dó mar chuid den tionscadal, dúirt sé: “Tá traidisiún láidir ealaíne againn sa cheol, sa léiriú agus san amharc-ealaín a chuidíonn lenár scoláirí tuiscint ar a nádúr féin a chothú agus iad ag iarraidh rath acadúil a bhaint amach. Beidh rang ealaíne na cúigiú bliana ag glacadh páirt sa tionscadal comhoibritheach seo a fhorbróidh a gcuid scileanna ealaíne i dtreo nua spreagúil. Leanfaidh an t-eolas foghlamtha ar aghaidh chun tacú le tionscadail amach anseo i rith a gcúrsa ealaíne sa tsraith shinsearach.”

Ealaíontóir: Mitch Conlon
Is ealaíontóir é Mitch Conlon as Iarthar na hÉireann ó dhúchas atá lonnaithe faoi láthair mar bhall stiúideo laistigh de PS2, Béal Feirste. Tá sé ina bhall den ghrúpa a bhuaigh Duais Turner, Array Collective, iar-stiúrthóir ar Catalyst Arts, Béal Feirste; bhí sé ina chomhstiúrthóir ar an iris ar líne COLLECTED agus ina Chathaoirleach ar Engage Studios, Gaillimh.

Ealaíontóir: James Moran
Is fuirseoir trialach agus déantóir téatair é James Moran a rugadh agus atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath. Ó 2014 i leith tá seónna grinn scríofa aige d'ionaid thraidisiúnta agus ionaid mhalartacha; agus d'óstáil sé roinnt podchraoltaí freisin, lena n-áirítear an podchraoladh polaitíochta ar an eite chlé, Celtic Ligers, agus an podchraoladh coiméide stairiúil, Primordial Views.

Maidir le Art School
Is tionscadal comhoibritheach é Art School a bhunaigh Jennie Guy in 2014. Cumasaíonn an Scoil Ealaíne malartuithe idir ealaíontóirí comhaimseartha agus suíomhanna oideachais, rud a chruthaíonn deiseanna do luchtanna féachana/éisteacha níos óige teacht ar dhéantús agus ar fhéidearthacht na healaíne sa tsochaí agus páirt a ghlacadh ann.

Foilsithe

30/3/2023

Foirmeacha Ealaíne

Scannán