ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Cuirtear fáilte roimh scoileanna chuig The Race - taispeántas amharclainne nua ag The Ark


Creidiúint Íomhá: The Ark

The Ark

Dátaí: Déardaoin an 18 Bealtaine agus Dé hAoine an 19 Bealtaine

Píosa damhsa nua spreagúil do pháistí atá os cionn ceithre bliain d’aois a bhfuil Fabhalscéalta Aesóip mar bhun leis. Tá sé á chur i láthair ag an Áirc (The Ark), Féile Dhamhsa Bhaile Átha Cliath agus Arts & Disability Ireland.

Agus é léirithe ag an gcóiréagrafaí a bhfuil clú idirnáisiúnta air, Marc Brew, snaidhmeann The Race trí cinn d’Fhabhalscéalta Aesóip le chéile chun domhan spraíúil, idirghníomhach ildaite a chruthú, lán ainmhithe, puipéad, drámaíochta agus gluaiseachta.

Tabhair spreagadh d’fhoireann na n-ainmhithe agus an Toirtís agus an Giorria ag tabhairt aghaidh ar an líne chríche, bí páirteach leis an Dreoilín Teaspaigh agus é ag cur dúspéis in iarrachtaí na Seangán, de réir mar a bhailíonn siad bia le haghaidh an gheimhridh amach romhainn, agus tabhair ugach don Luch bheag agus í ag iarraidh an ceann is fearr a fháil ar an Leon láidir! Bí ag faire de réir mar a thiteann na haistir amach trí ghluaiseachtaí agus damhsa álainn, agus bí páirteach sna ceachtanna a fhoghlaimíonn siad ar feadh an bhealaigh.

Léireofar The Race den chéad uair riamh mar chuid d’Fhéile Damhsa Bhaile Átha Cliath 2023. Agus é curtha i láthair ag foireann d’ealaíontóirí damhsa, idir dhaoine atá faoi mhíchumas agus dhaoine nach bhfuil, tá gach taibhiú cruthaithe chun eispéireas ionchuimsitheach a thabhairt don lucht féachana. Tá an seó suaimhneach den chuid is mó agus fáiltítear roimh leanaí atá néara-éagsúil.

Taibhithe le linn Laethanta Scoile
Réamhléirithe - Déardaoin an 18 Bealtaine, 10.15am & 12.15pm agus Dé hAoine an 19 Bealtaine, 10.15am

Dé hAoine, an 19 Eanáir, 12.15pm

Ticéid Scoileanna: €6.50 (€5 do Mhochóirithe** má chuirtear áit in áirithe roimh an 21 Aibreán). Beidh cead isteach saor in aisce múinteoirí.

Cuirtear ticéid in áirithe anseo: https://ark.ticketsolve.com/ticketbooth/shows/873634148