ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Clár Imeachtaí Lá Éigse Éireann 2023 Fógartha


Creidiúint Íomhá: Éigse Éireann

Éigse Éireann - Lá Filíochta 2023

Dáta: Déardaoin 27 Aibreán

Spriocdháta Aighneachtaí: 20 Aibreán 

Éigse Éireann​ ag ceiliúradh na filíochta i scoileanna tríd an mbailiúchán ar líne seo de ghníomhaíochtaí agus smaointe spreagúla a chur ar fáil do mhúinteoirí agus do leanaí. Agus í lán le dánta agus gníomhaíochtaí spraíúla, spreagann an áis bheoga ar líne seo múinteoirí, leanaí agus teaghlaigh ar fud na tíre chun​ ​filíocht a léamh, a scríobh, éisteacht léi, a thaispeáint, a léiriú, a chomhroinnt – agus thar aon rud eile taitneamh a bhaint aisti.

https://www.poetryireland.ie/content/files/Poetry_Day_Resource-2023.pdf

Tá an clár imeachtaí beo anois ar a shuíomh gréasáin. Beidh an ceiliúradh uile-oileáin seo ar an bhfilíocht ar siúl ar an Déardaoin 27 Aibreán agus is é an téama ná 'Teachtaireacht i mBuidéal'.

Tá níos mó ná 70 imeacht iontacha san áireamh sa chlár a chuimsíonn Beannchar, Béal Feirste, Corcaigh, Dún na nGall, Droichead Átha, Baile Átha Cliath, Gaillimh, Ciarraí, Cill Chainnigh, Luimneach, Maigh Eo, Nua-Eabhrac, Tiobraid Árann, Port Láirge agus Loch Garman, go dtí seo!

Beidh aighneachtaí fós á nglacadh suas go dtí Déardaoin an 20 Aibreán. Cláraigh d'imeacht Filíochta anseo: https://www.poetryireland.ie/poetry-day/join-in/registration

Is féidir leat an clár iomlán a fheiceáil anseo https://www.poetryireland.ie/poetry-day/whats-onFoilsithe

6/4/2023

Foirmeacha Ealaíne

Litríocht

Leibhéal

Na Luathbhlianta, Bunscoil agus Iar-bhunscoil

Réigiún

Ar fud na tíre