ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Lá Réigiúnach an Earraigh 2023 de chuid na Tairsí – Fógairt an Chláir


Íomhá: Lá Náisiúnta Thairseach na nEalaíon san Oideachas, Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Creidiúint: Studio Rove.

Tairseach na nEalaíon san Oideachas

Dáta: Dé Sathairn, an 6 Bealtaine 2023

Tá an-áthas ar Fhoireann na Tairsí clár iomlán Lá Réigiúnach an Earraigh de chuid Thairseach na hEalaíon san Oideachas a fhógairt. Beidh an Lá ar siúl Dé Sathairn, an 6 Bealtaine i gcathair Chorcaí i gColáiste Ealaíne is Deartha Crawford, Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan i gcomhpháirt le Roinn na nEalaíon sa tSláinte & san Oideachas, agus Roinn na Mínealaíne & na hEalaíne Feidhmí. Tá lúcháir orainn freisin, i gcomhpháirtíocht le Sample-Studios i gCorcaigh, taispeántas de shaothair le healaíontóirí i réimse na n-ealaíon san oideachas atá lonnaithe i réigiún an Iardheiscirt a chur i láthair. Déanfar léiriú taispeántais a reáchtáil i bPailliún an Ardmhéara chun clabhsúr a chur le clár an lae ó 3:30pm; tá fáilte roimh thoscairí freastal air ansin nó cuairt a thabhairt ar an taispeántas a bheidh ar siúl go dtí an 27 Bealtaine.

Cuirimid fáilte roimh mhúinteoirí, ealaíontóirí, bainisteoirí ealaíne agus aon duine ar suim leis nó léi na healaíona san oideachas i gCorcaigh, i gCiarraí, i Luimneach agus i dTiobraid Árann a bheith linn le haghaidh na n-imeachtaí saor in aisce seo.

Áirítear ar chlár an lae sraith de chuir i láthair ar maidin; déanfaidh an t-ealaíontóir Jane Hayes plé ar na dúshláin agus na deiseanna a bhaineann le cothromaíocht a aimsiú idir cleachtadh stiúideo agus tionscadail sna healaíona comhoibríocha, agus an misean atá aici an dá rud a dhéanamh leanbhlárnach. Tar éis an phlé seo, déanfaidh an cumadóir Fiona Linnane na gníomhaíochtaí a fhiosrú, arb iad, dar léi, na gníomhaíochtaí is éifeachtaí chun na scoláirí a mhealladh le linn a cónaitheachtaí trí chur i láthair, trí phlé agus trí chleachtaí cruthaitheacha.  

Sa tráthnóna, bí i gcuideachta Julie O’Hea, amharc-ealaíontóir atá lonnaithe in iarthar Chorcaí, le haghaidh ceardlann cruthaitheach sa dúchan agus sa phriontáil ábhar datha hapa-zome. Gealltar go mbeidh an seisiún seo smeadráilte spraíúil agus neart le foghlaim uaidh.


Conas áit a chur in áirithe

Tá na ticéid le haghaidh Lá Réigiúnach an Earraigh 2023 de chuid na Tairsí saor in aisce ach tá sé riachtanach áit a chur in áirithe, mar go bhfuil teorainn le líon na n-áiteanna.

Chun d’áit a chur in áirithe, téigh chuig https://www.eventbrite.ie/e/arts-in-education-portal-regional-day-south-west-tickets-600696769207

Féachaint Ar Líne:

Dóibh siúd nach mbeidh in ann a bheith linn go fisiceach ar an lá, beidh cainteanna agus cuir i láthair na maidine ar fáil le gur féidir breathnú siar orthu ar líne tar éis na comhdhála. Is féidir clárú chun breathnú tríd an nasc anseo: https://forms.gle/MF4NLWcRWq8t15nk8.

Tabhair faoi deara: Beidh ateangaireacht i dteanga chomharthaíochta na hÉireann ar fáil ar an láthair agus ar na taifeadtaí físe.


Sceideal

10:00am — Clárúchán & caife ag Coláiste Ealaíne & Deartha Crawford in Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan, Sráid Sharman Crawford

10.15am — Aitheasc Fáilte

10:30am — An Tairseach: Inrtreoir achomair le Edel Doherty, Comhpháirtíocht Foilsitheoireachta Kids’ Own (Bainisteoirí Ábhar na Tairsí) 

10:45am — Cur i láthair ‘The Voice of the Child in Creative Decision-Making – The Early Years Context’ le Jane Hayes. Bí i gcuideachta an ealaíontóra luathbhlianta Jane Hayes le haghaidh plé neamhfhoirmiúil faoina cleachtas sna hamharcealaíona pobalghníomhacha agus a cuid oibre le agus do leanaí an-óg.

11:30am — Cur i láthair ‘Tutti - Exploring pathways to inclusivity for music composition in the classroom’ le Fiona Linnane. Roinnfidh an cumadóir Fiona Linnane an méid a d’fhoghlaim sí, mar ealaíontóir a chuir cónaitheachtaí scoileanna ar fáil trí cheol agus fuaim a fhiosrú, maidir leis na cuir chuige ionchuimsitheacha is mó a d’aimsigh sí i gcumadóireacht ceoil sa seomra ranga.

12:15pm — Lón & líonrú

1:15pm — Siúlóid go dtí Coláiste Ealaíne & Deartha Crawford in Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan, Sráid an Chapaill Bhuí

1:30pm - 3:00pm — Ceardlann Chruthaitheach ‘Pigments from Nature’ leis an ealaíontóir Julie O’Hea i gColáiste Ealaíne & Deartha Crawford in Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan, Sráid an Chapaill Bhuí. Déanfaidh an t-amharc-ealaíontóir Julie O’Hea cur i láthair ar an dúchan agus priontáil ábhar datha hapa-zome, i seisiún cruthaitheach smeadráilte spraíúil a mbeidh neart le foghlaim uaidh.

- - - - - - - - - 

3:30pm — Léiriú taispeántais agus fáiltiú i bPailliún an Ard-Mhéara

5:00pm — clabhsúr

 

Taispeántas na nEalaíon Comhoibríoch san Oideachas i gcomhar le Sample-Studios i bPailliún an Ardmhéara

27 Aibreán - 27 Bealtaine

Uaireanta oscailte an taispeántais:

Máirt - Satharn, 11am - 4pm

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin Lá Réigiúnach, cuir rphost chuig: events@artsineducation.ie