ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Iarratais Oscailte don Chruthaitheacht agus an tAthrú ag Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan


Cóipcheart Íomhá: Cruthaitheacht & Athrú

An Chruthaitheacht agus an tAthrú ag Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan

Spriocdháta le hAghaidh Iarratas: An 22 Meitheamh 2023

Tá Cruthaitheacht & Athrú ag glacadh le hiarratais dá gcúrsa 2023-2024, a thosaíonn i mí Mheán Fómhair. Cuireann an teastas 20 creidmheas páirtaimseartha seo ag leibhéal 9 ar fáil do rannpháirtithe an deis Oideachas Saoránachta Domhanda a fhiosrú, agus iad féin a thumadh i gcleachtais ealaín-bhunaithe a nascann a gceann, a gcroí agus a lámha, chun a fhoghlaim faoi agus gníomh a dhéanamh don cheartas idirnáisiúnta, agus ag an am céanna scileanna a fhorbairt chun daoine eile a dhéanann athrú a chothú.

Ar an méid ar féidir leat a bheith ag súil leis ón gclár:

 • Páirt a ghlacadh in eispéireas claochlaitheach san oideachas saoránachta domhanda
 • D’áit féin a scrúdú inár ndomhan idirnasctha, atá ag athrú go tapa agus atá éagothrom
 • Saincheisteanna a fhiosrú a imríonn tionchar ar an domhan agus naisc a dhéanamh idir an méid atá logánta agus an méid atá domhanda
 • Machnamh a dhéanamh ar luachanna, gníomhartha agus iompraíochtaí shaoránaigh an domhain
 • Scileanna a fhoghlaim chun an t-idirphlé bríoch, próisis ealaíon comhoibríoch agus foghlaim chlaochlaitheach a éascú
 • Neartaigh do mhuinín chruthaitheach trí pháirt a ghlacadh i gceardlanna ina gcuimsítear gluaiseacht, amharclannaíocht agus ealaín sráide
 • D’fhoghlaim agus do phaisean a chur i gcleachtadh chun daoine eile a mhealladh ar thuras claochlaithe agus fáis mar shaoránaigh an domhain
 • Tacar cleachtaí a thógáil chun próisis foghlama a dhearadh agus a éascú chun an tsaoránacht dhomhanda a chothú
 • Smaointeoireacht Dearaidh a chur i bhfeidhm chun gníomhartha cruthaitheacha a fhorbairt i dtimpeallachtaí foghlama samhailteach a fhorbairt
 • Do chuid paisean a nascadh chun gníomh a dhéanamh ar son an athraithe
 • A aithint gur féidir le tionchair mhóra a bheith ag gníomhartha beaga
 • Nascadh le líonra daoine atá paiseanta faoin gcruthaitheacht, foghlaim agus athrú a dhéanamh

Le tacaíocht ó Chúnamh Éireann, an Roinn Dlí agus Cirt, beidh spéis sa chúrsa ag ealaíontóir, gníomhaithe, oideachasóirí óige agus pobail, saorálaithe agus iad siúd go léir a bhfuil spéis acu sa chomhoibriú agus i gcumhacht chlaochlaitheach na healaíne. Cuireann siad fáilte faoi leith roimh iarratasóirí ó ghrúpaí mionlaigh a bhfuil bacainní rompu oideachas a rochtain, atá in ann iarratas a dhéanamh chun tairbhe a bhaint as áiteanna lánmhaoinithe faoina scéim Amplifying Voices.

Fad Ama: Deireadh seachtaine amháin sa mhí ó Mheán Fómhair 2023 go dtí Bealtaine 2024

Láthair: Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan agus Coláiste Ealaíne agus Deartha Crawford

Táille chúrsa: €680 (arna fhóirdheonú le maoiniú ó Chúnamh Éireann)

Le haghaidh tuilleadh eolais agus chun iarratas a dhéanamh téigh chuig: https://www.cit.ie/course/CRACRCH9

Foilsithe

25/5/2023

Foirmeacha Ealaíne

Foirm il-ealaíne

Leibhéal

An 3ú Leibhéal

Réigiún

Corcaigh