ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Seolann Féile Ealaíon Baboró a bPlean Straitéiseach Cúig Bliana


Small child with hand in bowl of paint

Creidiúint Íomhá: Féile Idirnáisiúnta Ealaíon Babaró do Leanaí

Féile Ealaíon Idirnáisiúnta Baboró do Leanaí

Baboró tar éis seoladh a Phlean Straitéisigh do 2023-2027 a fhógairt, a tharraingíonn aird ar a bhfís don todhchaí, agus a n-uaillmhianta do na chúig bliana amach romhainn.

“Táimid tiomanta dár bhféile agus cláir a dhéanamh níos cothroime Tá Baboró ag tógáil ar ár n-obair sa phobal trí sheónna agus ceardlanna féile a thabhairt isteach i scoileanna ar fud na cathrach agus an chontae, ag déanamh camchuairte go scoileanna tuaithe agus leabharlanna pobail, agus ag teacht ar bhealaí nua luchtanna féachana a rochtain nach bhfuil ábalta sinne a rochtain. Oibrímid go díreach le múinteoirí agus scoileanna i rith na bliana ar ealaíona nuálacha i dtionscadail oideachais i gcathair agus i gcontae na Gaillimhe. Táimid ag tógáil ár bpobail de theaghlaigh, scoileanna, ealaíontóirí agus eagraíochtaí áitiúla ionas go mbraithfidh gach duine gur féidir leo a bheith mar chuid de Baboró. Comhoibrímid lenár bPainéal Leanaí chun a chinntiú go gcuirfear glór an linbh san áireamh inár saothar" - Baboró

Spriocanna Straitéiseacha Babaró:

Cuirtear luach ar agus fáilte roimh gach leanbh ag Babaró. Tá Babaró ag obair i dtreo bacainní atá roimh leanaí agus ealaíontóirí a bhaint ar shiúl agus tá siad tiomanta do chlár a chruthú ina mbraitheann gach duine go bhfuil fáilte rompu, ina mbraitheann siad go gcloistear iad agus go bhfuil ionadaíocht acu ina bpobal. Tiomnaíonn siad d’Éire éagsúil, ilchultúrtha an lae inniu a léiriú inár gcláir ealaíne.

Sprioc a hAon:
Is é a bhFéile bhliantúil fós cuisle croí Babaró – ceiliúradh a saothair go léir agus áit tionóil dá bpobal.

Sprioc a Dó:
Beidh leanaí agus a n-éagsúlacht agus feabhas go léir ag croílár a gcuid clár agus gníomhaíochtaí.

Sprioc a Trí:
Tacófar le healaíontóirí chun saothar corraitheach, nuálach a dhéanamh do leanaí agus daoine óga.

Sprioc a Ceathair:
Léireofar an ghéarchéim timpeallachta agus bithéagsúlachta sa bhealach a n-oibreoidh siad agus sna scéalta a inseoidh siad.

Sprioc a Cúig:
Infheistiú ina bhfoireann agus eagraíocht láidir a thógáil a léiríonn leithne agus cáilíocht a saothair.

Le haghaidh tuilleadh eolais téigh chuig www.baboro.ie nó chun an straitéis iomlán a léamh téigh go www.baboro.ie/content/files/Baboro-2023-2027-Strategy.pdf

Foilsithe

25/5/2023

Foirmeacha Ealaíne

Foirm il-ealaíne

Leibhéal

Na Luathbhlianta, Bunscoil agus Iar-bhunscoil

Réigiún

Gaillimh