ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Lá Thairseach Réigiúnach an Earraigh, 2023 – Achoimre


Creidiúint Íomhá: Lá Náisiúnta Thairseach na nEalaíon san Oideachas 2023. Íomhá le caoinchead Dare Media.

 

Níos túisce an mhí seo, chruinnigh múinteoirí, ealaíontóirí agus gairmithe ealaíona san oideachas le chéile i dtimpeallacht álainn Choláiste Ealaíne agus Deartha Crawford, Ollscoil Teicneolaíochta na Mumhan ar dhá shuíomh lárchathracha - Sráid Sharman Crawford agus Uimhir 46 Sráid an Chapaill Bhuí. Ba dheis é seo do thoscairí taithí a roinnt, smaointe nua a bhailiú agus líonrú le comhghleacaithe. Bhí na healaíona san oideachas agus cleachtadh cruthaitheach san Iardheisceart ar taispeáint san imeacht seo, an seachtú ceann dár Laethanta Tairseacha Réigiúnacha. Thaistil toscairí ó Chontae Chorcaí, Chiarraí, Luimnigh, an Chláir, Phort Láirge agus fiú Baile Átha Cliath chun cur i láthair a chloisteáil ó Jane Hayes agus Fiona Linnane, páirt a ghlacadh i gceardlann faoi stiúir Julie O’Hea agus cuairt a thabhairt ar chomhpháirtíocht Ealaíona san Oideachas ag Sample Studios.

Cuireadh tús leis an mhaidin le cleachtas a roinnt leis an amharc-ealaíontóir pobalghníomhach Jane Hayes a thum isteach i bpríomháiteanna óna cleachtas ealaíonta a dhíríonn ar shaothar do agus leis na Luathbhlianta. Ina cur i láthair, 'The Voice of the Child in Creative Decision Making - the Early Years Context' labhair Jane faoi eispéiris a raibh tionchar acu ar a gairm lena n-áirítear cónaitheachtaí le Féile Ealaíona Idirnáisiúnta Baboró do Leanaí i nGaillimh, tionscadal le Scoil Chroí Íosa agus a bheith mar Chomhlach Cruthaitheach a chuir deiseanna comhrá ar fáil agus a rinne guth an linbh foirmeálta ina cleachtas. Bhí tuilleadh le rá ag Jane faoin bhforbairt ar a tionscadail de réir mar a dhéanann leanaí roghanna agus naisc, agus a spreagann iad chun smaoineamh agus ábhair a fhiosrú go neamhspleách ó spreagthaí meáite a tugadh isteach faoi thionchar Jane sa stíl Reggio Emilio.

Is é an príomhrud ná ... dóthain ama agus spáis a ghlacadh chun forbairt a dhéanamh ar na smaointe sin chun ligean don tionscadal forbairt ... chun ligean don leanbh a bheith mar phríomhfhiosraitheoir i ngach rud agus is stiúideo ealaíne atá sa seomra ranga dóibh beagnach.” - Jane Hayes

Lean an mhaidin ar aghaidh le seisiún idirghníomhach leis an gcumadóir Fiona Linnane. Dhírigh a cur i láthair ‘Tutti - Exploring pathways to inclusivity for music composition in the classroom’ le Fiona Linnane ar a heispéiris sna seomraí ranga chun tionscadail a sholáthar trí thionscnaimh amhail TAP, cónaitheachtaí Scoileanna Ildánacha agus Ealaíontóir sna Scoileanna. Labhair sí faoin dúshlán agus faoin tábhacht a bhain le gach leanbh a tharraingt isteach beag beann ar a gcumas ceolmhar trí chur chuige “tástála ní ionchas”. Agus í ag glaoch ar rannpháirtíocht ón lucht féachana, léirigh Fiona roinnt cleachtaí praiticiúla agus roinn sí a cuir chuige maidir le leanaí a chur ar a gcumas le scileanna tástála.

“I mo thuairim, baineann sé leis na leanaí a chumasú leis an mbealach chun iad féin a chur in iúl i gceol sa chás murar iontas pianó iad, go bhfuil siad fós in ann iad féin a chur in iúl trí cheol agus trí fhuaim.” - Fiona Linnane

San iarnóin, bhog na daoine a bhí i láthair go hUimhir 45 Sráid an Chapaill Bhuí chun páirt a ghlacadh i gceardlann chruthaitheach phraiticiúil leis an amharc-ealaíontóir Julie O'Hea.  I gceardlann spraíúil agus mhíshlachtmhar, stiúir Julie seisiún cruthaitheach teagmhálach lena cúntóir Amaia Ibarbia ar na próisis laistiar de dhéantúsaíocht dúigh ó na hábhair nádúrtha agus priontáil hapazome, a thug go leor smaointe cruthaitheacha a chur ar fáil do rannpháirtithe le tabhairt ar ais chuig an seomra ranga.

Ceardlann Chruthaitheach: ‘Pigments from Nature’ leis an ealaíontóir Julie O’Hea

Cuireadh deireadh leis an lá le fáiltiú i bPailliún an Ardmhéara le hamharc ar thaispeántas na Comhpháirtíochta le Sample Studios. Ar taispeáint bhí saothair ó Jane Hayes, Fiona Linnane agus Julie O’Hea a thaispeáin a gcuid ealaíona i gcleachtaí oideachais. Leanann an taispeántas ar aghaidh go dtí Dé Sathairn an 27 Bealtaine.

Taispeántas na Comhpháirtíochta le Sample-Studios i bPailliún an Ardmhéara

Míle buíochas do gach duine a bhí i láthair agus a ghlac páirt an lá sin. Do na daoine a chaill amach ar an bplé ar maidin, beidh sé ar fáil mar thaifid físeáin le féachaint siar air ar líne. Is féidir clárú chun breathnú tríd an nasc anseo.

Foilsithe

25/5/2023

Réigiún

An Clár