ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


TAP+ Cúrsa FGL Samhraidh agus Clár Cónaitheachta do Mhúinteoirí agus Ealaíontóirí


TAP Naomh Mhuire Finae 2022. Creidiúint Íomhá: TAP

Comhpháirtíocht idir Múinteoirí agus Ealaíontóirí+ (TAP+) FGL

Gairm d'Ealaíontóirí agus Cleachtóirí Cruthaitheacha | Glaoch ar Iarratais do Mhúinteoirí thíos

Spriocdháta le hAghaidh Iarratas: Aoine, an 23 Meitheamh ar 5pm

Tá áthas ar Comhpháirtíocht idir Múinteoirí agus Ealaíontóirí + (TAP+) in éineacht le Cumann Oifigigh Ealaíon na nÚdarás Áitiúil Gairm ar Iarratais d’Ealaíontóirí/Cleachtóirí Cruthaitheacha a sheoladh chun páirt a ghlacadh i gClár TAP+ 2023 Aghaidh ar Aghaidh.

Tá TAP+ agus Cúrsa Forbartha Gairmiúla Leanúnaí Samhraidh oscailte d’Ealaíontóirí / Cleachtóirí Cruthaitheacha (i ngach foirm ealaíne/cleachtas cruthaitheach) atá tiomanta an chruthaitheacht a chomhroinnt le leanaí agus múinteoirí i mbunscoileanna agus scoileanna speisialta.

Chun iarratas a dhéanamh ar TAP+ Cúrsa Samhraidh agus Cónaitheacht, seol léirithe spéise chuig Stiúrthóir d'Ionad Tacaíochta Oideachais áitiúil (ESC): https://www.esci.ie/

Gairm ar Iarratais do Mhúinteoirí

Spriocdháta le hAghaidh Iarratas: 26 Meitheamh 2023

Fiosraíonn an Cúrsa Samhraidh Comhpháirtíocht idir Múinteoirí agus Ealaíontóirí+ (TAP+) comhpháirtíocht trí na healaíona agus cruthaitheacht san oideachas sna bunscoileanna agus sna scoileanna speisialta.

Is féidir le múinteoirí faoi oiliúint TAP+ iarratas a dhéanamh chun Cónaitheacht ealaíontóra/cleachtóra chruthaitheach TAP+ a óstáil ina scoil in 2023/2024.

Is cúrsa samhraidh uathúil é TAP+ a thugann deis do mhúinteoirí foghlaim ghairmiúil a iniúchadh trí chomhpháirtíocht idir múinteoirí, ealaíontóirí, cleachtóirí cruthaitheacha agus leanaí. Tá sé mar aidhm ag TAP+ tacú leis an gcruthaitheacht ar fud an churaclaim agus díriú ar fholláine, litearthacht agus na healaíona cruthaitheacha do gach scoil lena n-áirítear DEIS.

Is Cúrsa Saor in Aisce é seo. Cuir do chúrsa in áirithe trí d'Ionad Oideachais Áitiúil nó bain úsáid as an nasc seo a leanas: https://www.surveymonkey.com/r/2DYR7ZK

 Íoslódáil PDF do na cúrsaí anseo: ​ Gairm ar Iarratais Náisiúnta d’Ealaíontóirí / Cleachtóirí Cruthaitheacha 2023 - Billeog. agus Gairm ar Iarratais Náisiúnta do Mhúinteoirí TAP+ 2023 - Bileog

Amharc ar an bhFíseán TAP+ anseo:  https://vimeo.com/825074868

 

Foilsithe

25/5/2023

Foirmeacha Ealaíne

Foirm il-ealaíne

Leibhéal

Bhunscoile

Réigiún

Ar fud na tíre