ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Creative Ireland Release Review of Creative Youth Plan 2018-2022


Creative Youth

Creative Ireland have released the review of the Creative Youth Plan 2018-2022.

Trinity College Dublin have undertaken a systematic review of the first Creative Youth Plan. Since 2017, Creative Youth has had a significant impact nationally which has included support for over 2,000 schools and Youthreach centres to enrich their students experience through a range of creative programmes, and provided access to programmes such as creative writing, youth drama, music, and creative technology, as well as supporting educators in embedding creativity into their programmes

The report is a systematic review of outcomes and trends across the Creative Youth Plan 2017 – 2022.

Read the report in full here: https://www.creativeireland.gov.ie/app/uploads/2025/03/20240327-Creative-Youth-2017-2022-Systematic-Review.pdf

Foilsithe

18/4/2024

Foirmeacha Ealaíne

Foirm il-ealaíne

Leibhéal

Na Luathbhlianta, Bunscoil agus Iar-bhunscoil

Réigiún

Ar fud na tíre