ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Student Select Exhibition Curators


Tá Kotryna Knystautaite ó Choláiste Pobail Naomh Oilibhéar, agus Niamh Woods ó Choláiste Mhuire, Na Glaschnoic, in éineacht le deichniúr scoláirí eile, ag obair i gcomhpháirtíocht le Gailearaí Highlanes i nDroichead Átha agus le Comhairle na Breataine mar chuid den taispeántas 'In Sense of Place: Student Select'. Roghnaigh agus léirigh na scoláirí a bhí páirteach taispeántas a bheidh ar siúl Dé hAoine, 25 Samhain 2017.

In Sense of Place: Student Select

Taispeántas faoi leith de shaothair ealaíne aitheanta ó Bhailiúchán Ealaíne Bardasach Dhroichead Átha agus Bailiúchán Chomhairle na Breataine, roghnaithe agus léirithe ag scoláirí meánscoile i nDroichead Átha.

Tugann Comhairle na Breataine, Comhar Creidmheasa Dhroichead Átha, Droichead Átha-Baile an Bhiataigh-Baile Átha Troim tacaíocht do In Sense of Place. Cuireann Comhairle Contae Lú agus an Chomhairle Ealaíon maoiniú leanúnach ar fáil do Ghailearaí Highlanes.