ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Lucy Hill


Chríochnaigh Lucy Hill M.F.A ag Winchester School of Arts in Barcelona tar éis di staidéar a dhéanamh ar phéintéireacht i gColáiste Ealaíne Crawford i gCorcaigh. Tá roinnt dámhachtainí buaite aici (Dámhachtain Cuimhneacháin George Campbell, Dámhachtain Thomas Dammann), coimisiúin ealaíne poiblí (Comhairlí Contae Loch Garman & Mhaigh Eo) agus taispeánadh a saothar i seónna aonair agus grúpa roghnaithe (EV+A, Taispeántas Oscailte Chlár Chlainne Mhuiris). Tá sí ag obair le páistí trí réimse leathan tionscadal agus eagraíochtaí le cúig bliana déag anuas. Tá sí sa dara bliain dá PhD bunaithe ar chleachtas i gColáiste Náisiúnta Ealaíne & Deartha, ag déanamh taighde ar rannpháirtíocht ábhair sa luath-óige.

Íomhá: Scrúdaíonn an t-ealaíontóir Lucy Hill Death Jars, cuid dá taispeántas ealaíne idirghníomhach do pháistí 'paint' in Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh, Caisleán an Bharraigh. Grianghraf Alison Laredo