ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Blag 1 - Lucy Hill, Ealaíontóir Cónaitheach, Tionscadal Virtually There


Lucy Hill

Chríochnaigh Lucy Hill M.F.A ag Winchester School of Arts in Barcelona tar éis di staidéar a dhéanamh ar phéintéireacht i gColáiste Ealaíne Crawford i gCorcaigh. Tá roinnt dámhachtainí buaite aici (Dámhachtain Cuimhneacháin George Campbell, Dámhachtain Thomas Dammann), coimisiúin ealaíne poiblí (Comhairlí Contae Loch Garman & Mhaigh Eo) agus taispeánadh a saothar i seónna aonair agus grúpa roghnaithe (EV+A, Taispeántas Oscailte Chlár Chlainne Mhuiris). Tá sí ag obair le páistí trí réimse leathan tionscadal agus eagraíochtaí le cúig bliana déag anuas. Tá sí sa dara bliain dá PhD bunaithe ar chleachtas i gColáiste Náisiúnta Ealaíne & Deartha, ag déanamh taighde ar rannpháirtíocht ábhair sa luath-óige.

Íomhá: Scrúdaíonn an t-ealaíontóir Lucy Hill Death Jars, cuid dá taispeántas ealaíne idirghníomhach do pháistí 'paint' in Ionad Ealaíon Halla an Línéadaigh, Caisleán an Bharraigh. Grianghraf Alison LaredoLucy Hill, Ealaíontóir Cónaitheach, Tionscadal Virtually There de chuid Kids’ Own

Cuireadh tús lenár dtionscadal nuair a bhuaileamar le chéile ar an gcéad lá oiliúna i bPort Laoise. Socraíodh tasc dúinn chun rud éigin a chruthú le chéile agus na hábhair a bhí ar fáil (marcóirí, páipéar, téip, pinn luaidhe) in úsáid. Lá taibhseach grianmhar a bhí ann agus mar sin roghnaigh muid na hábhair a thógáil taobh amuigh. Bhí siorradh ann a bhain de na páipéir a bhí leagtha againn ar an talamh, agus mar sin chuir muid ualach orthu  le rudaí éagsúla ar thángthas orthu: bataí, clocha, duilleoga. Chuaigh cláirseach trasna ceann acu agus leanamar a rian le líne pheann luaidhe. Bhí scoilteanna líneacha sna clocha pábhála. Rianaigh muid scáileanna ón solas láidir gréine. 'Phéinteálamar' leis an gcaonach a bhí ar fáil. Chonacthas dúinn go raibh muid ag leanúint na n-ábhar de bharr an tsiorraidh, an tsolais agus an ’fhiadhúlra'. Bhí comhionannas sa phróiseas sin idir an t-ealaíontóir, an múinteoir, na hábhair agus an timpeallacht ar thugamar beirt freagra air. Ba thúsphointe soiléir é an smaoineamh sin faoi ’Ábhair a Leanúint' dár dtionscadal leis na páistí.

Tá an t-ádh dearg liom Ionad Acmhainní Cruthaitheach a bheith agam i gCaisleán an Bharraigh. Mar sin, lódáil mé an carr sula thaisteal mé go Trá Lí le cárta, leaisteach, corda, páipéar, cadás, heiseán, plaisteach, feadán, prócaí tástála, téip, claibíní, buidéil, cóin, fabraic, líontán, cláir dhubha, coirníní, ribín, cailc, tuairgnín agus moirtéir, criathair, gliúnna, clocha, bataí, olann, feilt. Mar a bheifí ag súil leis, d'fhreagair na páistí go han-mhaith le pléascadh d'ábhair dhifriúla a tugadh isteach ina seomra ranga. Bhí páirt thábhachtach ag an tsaoirse chun bogadh go fisiciúil timpeall an tseomra freisin mar go ndearna sí an cinneadh an lá scoile iomlán a ghlacadh don tionscadal. Spreag na hábhair spleodar agus sreabhadh féidearthachta agus mar sin bhí mé féin agus Carmel an-thánaisteach don ghníomhaíocht ghinearálta. Bhíomar in ann cabhrú le fadhbanna innealtóireachta cruthaitheacha aonair de réir mar a tháinig siad chun cinn agus féachaint ar na hábhair de réir mar a thug siad na páistí ar shraith leathan éagsúil bealaí a spreag a gcuid paisean agus eolais féin. Nuair a bhíomar réidh agus ag machnamh ar an lá, bhí ceisteanna agus tuairimí na bpáistí fréamhaithe ina n-eispéiris féin agus mar sin bhí sraith ráiteas an-léargasacha againn le smaoineamh orthu, rud a spreagfaidh na chéad seisiúin eile go cinnte.

 

Trí aithne a chur ar na páistí trína modhanna oibre leis na hábhair, tugtar léargas pribhléideach ar a bpearsantachtaí uathúla ach freisin domsa mar chuairteoir, ar a ndáimh dhomhain mar ghrúpa ranga. De ghnáth, oibrím le páistí lasmuigh de thimpeallachtaí scoile agus mar sin chuaigh a ghaire agus a heolaí is atá a gcaidrimh oibre i bhfeidhm go mór orm. Chomh maith leis sin, spreagann tabhairt isteach ábhar a fháiltíonn roimh smaointe spreagúla, seachas scileanna áirithe, comhionannas atá an-suimiúil chun féachaint air. Ba chosúil go raibh na páistí go léir ar comhchéim, agus níor roghnaíodh aon duine mar ‘an duine is fearr’ (rud a d'fhéadfadh iad a chur faoi bhrú ionchais nó daoine eile a choinneáil ina scáth píosa). Chuaigh gach duine ar aghaidh lena gcuid smaointe féin gan chonspóid agus gan imeaglú, a bhuí le cothrom na féinne a thug na hábhair nua isteach. Bhí saoirse agam féin agus Carmel seiceáil isteach lena chéile go rialta maidir leis an gcaoi a raibh ag éirí leis go léir, rud álainn dearfach dúinne mar dhaoine fásta a théann go mór chun leasa na bpáistí trí dhíriú i ndáiríre ar an sreabhadh cruthaitheach agus é a chosaint. Maidir le mo chaidreamh leis an rang, ghlac mé go buíoch lena bhfocail shéimh fhlaithiúla ó rith ár machnaimh ach tuigim go maith go bhfuil an fíor-dhearfacht sna rudaí nádúrtha, spreagúla idir na hábhair agus na páistí iad féin. Tá suim mhór agam a fháil amach conas a aistríonn sé nó a chlaochlaítear é tríd an ngné fhíorúil a chur leis ar an tseachtain seo chugainn.


Tá an blag seo mar chuid de chomhshraith leis an múinteoir bunscoile Carmel Broderick mar chuid de Virtually There, Tionscadal Ealaíontóir Cónaitheach de chuid Kids' Own Publishing Partnership. 

Foilsithe

30/11/2016

Foirmeacha Ealaíne

Na hAmharcealaíona

Leibhéal

Bhunscoile

Réigiún

Ciarraí