ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Blag 1 - Julie Forrester, Amharc-ealaíontóir


Julie Forrester

Is amharc-ealaíontóir í Julie Forrester atá lonnaithe i gCathair Chorcaí. Tá sí ag obair le gach cineál duine i ngach cineál suíomh ó d'fhill sí ar Éirinn sna 1990idí. Déanann a saothar ceiliúradh ar phróiseas agus iniúchadh oscailte ar ábhair agus ar chomhthéacs. Tá Julie Forrester cónaithe faoi láthair le Kidsown Publishing Partnership ag Scoil Chill Ard, Co. an Dúin.Blag 1 -Cumasaíonn an ealaín dóigh dhraíochtúil den saol sa domhan.

Is féidir le casadh comhfhiosach ó ghnáthchúrsa an lae cur chuige duine a athrú feadh speictrim ó chur chuige marbhánta atuirse a fhad le haird mhealltach. Tagann an-tábhacht ar rudaí, cuireann sé leis an ngnáthrud, buaileann cuimhneacháin in aghaidh a chéile ar bhealaí suimiúla. Trí na smaointe seo a roinnt, bímid páirteach i gcomhráite nua suimiúla. Tugaimid rudaí faoi deara a thugann orainn iniúchadh a dhéanamh ar nádúr rudaí agus tugtar muid láithreach ar eachtra atá fiáin agus iontach. Nascann ár gcéadfaí lenár n-inchinní agus athraíonn ár dtuairimí…….ach ní gá aon chuid de seo a lua anseo – is leor a rá go bhfuilim spreagtha agus faoi gheasa ag braistint draíochta. Cuireann obair le páistí leis deiseanna anseo. Téann braistint fionnachtana isteach i gcríocha nua, dom féin agus don pháiste araon.

Is phribhléid é bheith ag obair le múinteoirí sa seomra ranga. Is é/í an múinteoir sealbhóir an spáis ina gcruthaíonn sé/sí an timpeallacht foghlama. Is comhpháirtí cruthaitheach é/í freisin. Tugann an caidreamh comhoibritheach idir an múinteoir agus an t-ealaíontóir an struchtúr chun tacaíocht a thabhairt agus sciatháin le hiniúchtaí na bpáistí a ligean saor.

Tá an caidreamh 3 bhealach seo ag croílár an tionscadail chónaitheachta Virtually There á reáchtáil ag Kids’ Own Publishing Partnership.​ Anseo tá béim ar róil an Ealaíontóra/Múinteora go mór ag na dúshláin agus na srianta a bhaineann le láithreacht ar líne. In Virtually There ​níl an t-ealaíontóir cónaithe sa seomra ranga ach i spás fíorúil a aistríonn idir an seomra ranga agus stiúideo. Tá a láithreacht amhairc cuimsithe i bhfráma, ar scáileán. Ó thaobh na héisteachta de is féidir a láithreacht a chloisteáil trí challaire, go minic mar fhadhb nó moill. Mar an gcéanna, tá eispéireas an ealaíontóra ar scáileán agus cianda, seangáin bheaga á ngluaiseacht, cúlsoilsithe le fuinneoga seomra ranga go minic, comhráite aghaidh le haghaidh uaireanta agus clár bán fíorúil. Is minic a ghlacann an múinteoir ról an idirghabhálaí idir an scáileán agus an seomra. Éiríonn fadhbanna amach agus imíonn siad, á ransú na haerthonnta. Teicneolaíocht an lae inniu atá ann ach mothaíonn sé seanaimseartha. Foirmíonn dhá fhocal ar leith ag an dá thaobh, i gcomhthreo. Samhlaím a bheith i bhfomhuireán ag an bpeireascóp ag déanamh cumarsáide trí rialú raidió, uaireanta mothaíonn sé fiú go bhfuil muid ag mothú ár mbealach trí aimsiú ó mhacalla onóir, iargúlta agus pearsanta ag aon am amháin.

Forbraíonn comhpháirtí amháin straitéisí chun an teicneolaíocht seo a ionchorprú, éiríonn sé ina chomhoibrí eile, an ceathrú comhpháirtí sa chomhoibriú. Is minic a thosaíonn turgnaimh le treoracha mar thúsphointí, agus sa chiall atá ag cogar Síneach, tá duine ag súil go dtiocfaidh rud éigin fiáin agus toiliúil ar ais ón gcéad cheann.

Éiríonn an clár bán idirghníomhach ina thalamh roinnte ina gcaitear smaointe aníos agus ina mbogtar thart iad. I rith mo chónaitheachta i dTeach Chill Ard d’oibrigh mé i gcomhrá duine le duine le páistí ó bhliain 10, agus an clár bán in úsáid mar ár ‘bholgáin cainte amhairc’. Ghabh mé an ghníomhaíocht seo trí úsáid a bhaint as seatanna scáileáin. Ní hionann gabháil dhigiteach agus taifead den seisiún ar chor ar bith. Cruthaíonn sé a fhírinne féin trí insint pollta ina mbíonn bánna á rialú, ag cur san áireamh cuimhneacháin ríthábhachtacha, ag cur rudaí eile ina n-áit, á phoncú le snaidhmeanna de mharbhántacht gafa, am a claonadh agus ag díriú aird in áiteanna neamhghnácha. Tá áit onóra ag laigí an duine anseo, á iompú an meaisín/córas i bhfilíocht nó mugadh magadh. Brúnn guthanna na bpáistí go dinimiciúil trí na híomhánna a roinneann siad agus trí sheicheamh a gcuid smaointe. Maidir liom féin, is é an meán foirfe é chun cumais insinte de bheochan íomhá ar íomhá a thástáil.

Idir sin agus tráthas, leanann gníomhaíocht an tseomra ranga ar aghaidh leis an múinteoir, an Bhean Davey dinimiciúil, a dhéanann forbairt ar na gníomhaíochtaí a d’ullmhaíomar, na páistí ag teacht chuig ceamara gréasáin go tráthrialta chun an t-idirphlé a stopadh le breathnóireacht, fionnachtain nó píosa oibre neamhghnách le comhroinnt.

In Virtually There, tá an t-am leis an múinteoir idir na seisiúin thar a bheith luachmhar. Anseo táimid in ann iniúchadh a dhéanamh ar ár dtionscadal agus é a chur in oiriúint, smaointe a bhrú amach, castaí de sheans a leathnú agus iad seo a fhorbairt i gcomhthuiscint le haghaidh súgradh cruthaitheach, tá an comhoibriú beo i gcónaí, agus muid ag roinnt ár gcur chuige, freagairtí agus straitéisí éagsúla le gach a thagann aníos. Tá ‘faoileáil’ de gach rud a chaill mé ó m’fhomhuireán freisin.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar Bhlag Teach Chill Aird, Virtually There, cliceáil anseo le do thoil. Foilsithe

29/5/2017

Foirmeacha Ealaíne

Na hAmharcealaíona

Leibhéal

Bhunscoile

Réigiún

Tuaisceart Éireann