ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Blag 4 - Julie Forrester, Amharc-ealaíontóir


Julie Forrester

Is amharc-ealaíontóir í Julie Forrester atá lonnaithe i gCathair Chorcaí. Tá sí ag obair le gach cineál duine i ngach cineál suíomh ó d'fhill sí ar Éirinn sna 1990idí. Déanann a saothar ceiliúradh ar phróiseas agus iniúchadh oscailte ar ábhair agus ar chomhthéacs. Tá Julie Forrester cónaithe faoi láthair le Kidsown Publishing Partnership ag Scoil Chill Ard, Co. an Dúin.Blag 4

I mo bhlag deireanach, ba mhaith liom cur síos a dhéanamh ar mo fhreagairt ar chuireadh le ceardlann a threorú.

Iarradh orm díriú ar ​​an idirghníomhú idir féiniúlachtaí an déantóra agus an oideachasóra…

- iontach!

agus chun tús a chur trí bhlurba 50 focal a chur isteach don cheardlann

- dúshlánach! 

Á socrú isteach sa tasc, braithim nach bhfuil mé ar mo shuaimhneas leis an lipéad, oideachasóir. Is ón teagmháil chruthaitheach, agus ó spleodar na fionnachtana, a thagann foghlaim i gcleachtas na n-ealaíon, tá a fhios againn go léir, fiú nuair a bhíonn ‘fionnachtain’ déanta míle uair roimhe ag daoine eile, gurb é ár dtaithí phearsanta féin an rud is tábhachtaí. Mar sin, trí chonair a shocrú agus ansin rianta a lorg, iad seo a leanúint agus roinnt scleondar a spreagadh faoin áit a bhféadfadh siad dul, mothaím níos cosúla le lorgaire Compánach ná 'oideachasóir': aimsímid ár mbealaí fionnachtana féin ar fud an domhain thart orainn.​

Ciallaíonn saibhreas an chleachtaidh ealaíon gur féidir teacht ar fhionnachtana i mbeagnach rud ar bith: an chaoi a n-iompraíonn ábhar ar leith, nó trí bheith feasach ar íogaireacht nua d’fhuaim nó do dhath, nó ar na háiteanna a d’fhéadfadh aigne dul ar seachrán agus rithim á chruthú le cnap gualaigh. Agus sa suíomh oideachais, áit a bhfuil saibhreas agus fairsinge taithí ann, is cúis áthais ar leith é na fionnachtana seo a roinnt le daoine eile, rud nach dtarlaíonn sa stiúideo.

Go minic sa suíomh oideachais déantar téama a fhorleagan ar an bpróiseas ealaíne, d'fhéadfaí gurb ó churaclam na scoile a tharraingeofaí an téama seo uaidh. Mar sin, mar shampla, d'fhéadfadh duine tosú le paraiméadar leathan ar a dtugtar “Éiceolaíocht.” Lorgaímid túsphointe agus mar sin d'fhéadfaimis tús a chur leis trí ghníomhaíocht tobsmaointeoireachta – b'fhéidir na plandaí go léir atá ar eolas againn a ainmniú, b'fhéidir trí bhailiúchán speiceas dúchasach plandaí a dhéanamh – an bealach a bhféadfadh duine dul i aghaidh a thabhairt ar chruthú an bhailiúcháin sin a bheith éagsúil agus is minic a shocróidh an cur chuige seo an mhodheolaíocht don tionscadal.

DÉANTÓIR

Nuair a bhím i m’aonar, sa stiúideo bíonn mo raidió tiúnáilte agam, de ghnáth ar Lyric FM, bíodh lá nó oíche ann, ceol agus solas ag socrú meon discréideach agus ag cur le comhthéacs. Tá an túsphointe don obair teagmhasach dom, agus is amhlaidh is fearr a fhaide is atá sé ó réasúnaíocht nó loighic. Caithfidh an chéad mharc sa neamhní, a bheith neamhcheangailte, neamhchiontach. Caith bonn suas san aer agus breathnaigh air ag tuirlingt. Tá rud le freagra a thabhairt air tar éis sin. Tá an chéad mharc seo mar a bheadh adhmaint ann, á mealladh cibé rud atá ag crónán san aer, leathnaíonn sé féidearthachtaí an nóiméid.

Déantar sraith gníomhartha den obair, a bhaineann le coigeartú agus athléiriú a dhéanamh agus a bheith ag freagairt dó, a shleamhnaigh isteach leis an gcuimhne agus a rinneadh le híogaireacht mhéadaithe don chomhtharlú agus don nasc. De réir mar a fhorbraíonn an saothar, caitear páirteanna i leataobh, cuirtear páirteanna chun cinn, éiríonn an rud iomlán beartaithe isteach i Rud/Sraith Rudaí a rinneadh eagarthóireacht air / a shroichtear. Má tá cuma dhoiléir ar seo, is féidir go bhfuil, draíchleasaíocht, scamall fuinnimh á lorg foirm. Tiocfaidh téama chun cinn leath bealaigh trí thionscadal, a bhfuil an tús sealadach, treallach agus dall. Braitear an bealach.

(OIDEACHASÓIR)/ LORGAIRE

Ceann de na pribhléidí a bhaineann le bheith ag obair i suíomhanna oideachais is ea a bheith ag obair le fiosracht na gcomhoibrithe óga. Cuireann comhoibritheoirí, chomh maith le bheith ina gcruthaitheoirí iontu féin, go mór le mo chleachtas, agus iad ina scáthán, chleasaí agus ina súl seachtrach i gcodanna ar fad ar an bpróiseas. Is é an obair seo ag feidhmiú i dtuilleamaí a chéile a éascaíonn sreabhadh agus comh-shaibhriú idir mo chleachtas agus an tionscadal á dhul chun tosaigh. Má mhothaím mo bhealach féin sa dorchadas tá mé in ann a fheiceáil níos soiléire cad a dhéanann daoine eile leis na critéir chéanna, cad a thagann aníos: Tabharfaidh cibé rud a aimsíonn na cuardaitheoirí, agus conas a chuireann siad a dtorthaí in iúl muid níos doimhne sa tionscadal, agus isteach sa chéad chéim eile. Is sa bhreathnóireacht ar an bpróiseas a éiríonn an machnamh ina fhórsa tiomsaithe.

Déanaim iarracht tráchtaireacht a spreagadh ó rannpháirtithe. Tá mothálacht níos leithne ag baint le guthú na mbreathnóireachtaí a dhéantar i rith an phróisis déanta. Nuair a éiríonn déantóir ina thráchtaire ar an saothar, tabharfar tráchtaire agus an lucht féachana araon isteach ar shuíomh breathnóireachta a osclaíonn gné mhachnamhach. Éiríonn an próiseas níos tábhachtaí, éiríonn inspreagadh níos soiléire, cuirtear íogaireacht agus nithe ar leith in iúl agus is minic a dhéantar naisc níos caolchúisí agus neamhghnáiche idir íomhá, toradh agus rún.

D’fhéadfadh comhrá a bheith mar thoradh ar líníocht de chaisearbhán ar an dath buí, nó faoi sholas na gréine, na chéad eispéiris den shú shearbh ag fágáil smál ar lámha, rabhaidh béaloidis faoi fhliuchadh leapa nó eolas eile atá folaithe laistigh de shamhlaíocht grúpa rannpháirtithe. D'fhéadfaí go gcuirfí tús le comhrá ar chaisearbhán maidir lena ainm - nach aisteach an t-ainm atá ar an mbláth sin! D'fhéadfaimis taighde a dhéanamh agus a fháil amach gur Meán-Bhéarla atá ann go dtagann sé ón bhFraincis dent-de-lion, ​rud a chiallaíonn ‘fiacail leon’. Is íomhá eile sin láithreach.​ D'fhéadfadh plé bealaí eile a aimsiú, ach d'fhéadfadh frása an gharraíodóra ​”is í fiaile ná planda as áit”​ comhráite fada a spreagadh suas faoi imirce agus faoi mhuintearas. D'fhéadfaimis smaoineamh ar shéasúir caisearbháin, b'fhéidir faoin gcaoi a bhféadfadh caisearbhán tacú le héiceolaíocht.  Beidh líníocht bhreathnaitheach de chaisearbhán roimh phróiseas dioscúrsach amhail seo an-difriúil ó líníocht ón tsamhlaíocht, déanta de na rámhaillí sin (níl anseo ach mise ag smaoineamh os ard).

Tríd an tráchtaireacht seo a thaifeadadh déanaimid an próiseas machnamhach a dhoimhniú agus a leathnú. Is éard atá i gceist leis na breathnuithe sin a thaifeadadh agus macalla agus sin a aistriú, ó líníocht tosaigh, go focal labhartha go tuarascáil scríofa, grianghraf nó doiciméad de chineál eile. Bíonn tionchar ag rogha na meán le haghaidh doiciméadaithe ar an bhfiosrúchán seo. Tá sé spraíúil a bheith ag súgradh le modhanna taifeadta éagsúla ...an bláth a bhrú, sú a bhrú agus a bhailiú, airíonna agus iompraíochtaí ábhartha áirithe de chinn síolta caisearbháin, scéalta faoi eispéiris caisearbháin, béaloideas caisearbháin, gníomhartha le caisearbhán.

Beidh tuilleadh íomhánna, tagairtí, focail, gníomhartha nó fuaimeanna i gceist le haistriú ó mheán amháin go meán eile, agus cuirfidh sé fadhbanna de chineálacha éagsúla chun cinn freisin, ag lorg réitigh chruthaitheacha, a mhéadóidh agus a dhathóidh an obair a bheidh á thabhairt go háiteanna nua. Daingneoidh an fhiosracht sin an próiseas. Déanaim iarracht cuimhneamh ar an nguth, scríobaim rudaí síos ar blúirí páipéir, á n-aistriú ina dhiaidh sin chuig leabhar nótaí. Feicim go gcabhraíonn aistriúcháin iomadúla le mo phróiseas, tá scriobláil faoi dheifir thar a bheith difriúil ó smaoineamh a tharraingt le haird, ach tá a gcuid caighdeáin féin ag gach ceann acu.  Úsáidim leabhair nótaí le haghaidh smaointe a bhféadfainn triail a bhaint astu i stiúideo agus bainim úsáid as blagadóireacht mar chineál leabhar gearrthóg le haghaidh doiciméad agus tagairtí d'fhíorais eile, d'fhéadfadh go mbeadh beagán taighde le fáil i mblagphost a eascraíonn as an obair atá ar siúl, d'fhéadfadh go mbeadh blúire físe ann, nasc le saothar ealaíontóra eile, rud atáim ag léamh faoi, píosa ceoil, nó íomhá nó nasc randamach le fáil ar líne.

Is spás foirfe í an bhlagáil chun na tuairimí seo a choinneáil agus an próiseas a dhoiciméadú. Is áit roinnte í. Is féidir le déantóir, dalta agus múinteoir tagairt a dhéanamh do na breathnóireachtaí sa bhlag, taifead amhairc fuaime den chríoch, léarscáil.

Socraím ar an bhfoclaíocht don bhlurba.

CEARDLANN

Is spréach é an smaoineamh – is féidir leis an spréach a bheith chomh tinneallach nó chomh coinnithe agus a shocraíonn tú. Beidh roinnt paraiméadar ann a threoróidh na hiniúchtaí. Tá eolas comhroinnte saibhir, bainfimid leas as seo. Tá an tsamhlaíocht fiáin agus tabharfaidh muid cead a cinn di sin. Bíonn smaointe daoine eile suimiúil i gcónaí. Déanfaimid iniúchadh ar an gcríoch le chéile ag fánaíocht idir ár dtuiscint féin, freagairtí ar obair phiaraí agus saoirse cainte. Foilsithe

14/12/2017

Foirmeacha Ealaíne

Na hAmharcealaíona

Leibhéal

Bhunscoile

Réigiún

Corcaigh