ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Ógtheagmháil Liatroma agus The Dock: Taispeántas Ealaíona na nÓg - Envision


The Dock Youthreach Zachery Hales Pressure Digital Artwork

Creidiúint Íomhá: Zachery Hales, Pressure, Saothar Ealaíne Digiteach. Envision, Taispeántas Ógtheagmhála Liatroma

Ógtheagmháil Liatroma & The Dock

3 Feabhra - 31 Márta

Osclaíodh taispeántas nua de shaothair dhigiteacha agus ghrianghrafacha a chruthaigh foghlaimeoirí ag Ógtheagmháil Liatroma ar taispeáint i The Dock, Cora Droma Rúisc ar an Aoine, 3 Feabhra

Tá na hamharcealaíona, péintéireacht agus grianghrafadóireacht ar chuid de na modúil chruthaitheacha a mhúintear ag Ógtheagmháil Liatroma atá lonnaithe i Maothail. Tá an taispeántas le feiceáil in The Jury Room Café go dtí an 31 Márta.

Déanann na saothair ealaíne, a cruthaíodh don ​​tionscadal Envision, ​​ealaín dhigiteach agus teicnící grianghrafadóireachta a chumasc. Threoraigh gach ealaíontóir an téama agus an teicníc chun freastal ar a bhfís aonair. I measc cuid de na teicnící a úsáidtear tá líníocht dhigiteach, nochtadh fada, nochtadh cumaisc, agus cóimeáil dhigiteach/fhisiceach. Thug a múinteoir ealaíne David Smith tacaíocht do na scoláirí a gcuid saothair ealaíne a chruthú.

Thacaigh an Chomhpháirtíocht Áitiúil don Óige Chruthaitheach agus Ionad Ealaíon The Dock leis an tionscadal seo.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin taispeántas, téigh chuig: https://www.thedock.ie/learning-projects/envisionFoilsithe

20/2/2023

Foirmeacha Ealaíne

Grianghrafadóireacht

Na hAmharcealaíona

Leibhéal

Iar-Bhunscoile

Réigiún

Liatroim