ENGLISH

NUACHTLITIRAimsigh faisnéis faoi nuashonruithe beartais, imeachtaí reatha, tionscadail, cistiú agus deiseanna forbartha gairmiúla leanúnaí, go háitiúil agus go náisiúnta araon.


Cláraigh do Chúrsaí Roghnacha sna hEalaíona sa tSraith Shóisearach!


Two women sitting at a white table writing independently

Creidiúint Íomhá: Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach

Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach

Dátaí: Cinn Éagsúla

Tá réimse fairsing cúrsaí roghnacha ar fáil ag na hEalaíona sa tSraith Shóisearach le cur in áirithe do mhúinteoirí iar-bhunscoile. Tá rogha de na cúrsaí atá ar fáil le feiceáil thíos.

Soilse, Ceamara, Aicsean! Ceardlann léirithe scannán

Dáta: Dé Céadaoin an 7 Meitheamh, Déardaoin an 8 Meitheamh agus Dé hAoine an 9 Meitheamh 

Amanna:  10.30am - 4pm 

Láthair: Ionad Oideachais Chill Chainnigh

Sa cheardlann seo, Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach, in éineacht le Déantóirí Scannán Óga as Éirinn in Ionad Oideachais Chill Chainnigh, cuirfear deis ar fáil do na rannpháirtithe chun na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • tuiscint a fháil ar an gcaoi a n-insítear scéal le ceamara agus an scannánaíocht a mheas mar theanga amhairc
 • obair a dhéanamh sa trí chéim léirithe ón gcoincheap go dtí cur i gcrích, lena n-áirítear: scéal a chur ar chlár, scripteanna, liosta seatanna a cheapadh, scannánaíocht, eagarthóireacht agus gearradh réamhlíne deiridh a chruthú
 • teicnící a fhoghlaim chun tacú le rannpháirtíocht seomra ranga le déanamh scannán ar fud réimse comhthéacsanna lena n-áirítear bogearraí saor in aisce agus gutháin chliste a úsáid chun scannánaíocht a dhéanamh

Tá cead ag múinteoirí na sraithe sóisearaí ar gach ábhar agus disciplín páirt a ghlacadh sa cheardlann seo a bheidh ar an láthair.  

Ceardlann Péintéireachta Ola Fíoraí 

Dátaí: Dé Luain an 19 Meitheamh agus Dé Máirt an 20 Meitheamh 

Amanna: 10.30am – 3.30pm 

Láthair: An tAcadamh Ibeirneach Ríoga sna hEalaíona (RHA), Baile Átha Cliath 

Sa cheardlann seo, Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach, in éineacht leis an amharc-ealaíontóir Blaise Smith san RHA, cuirfear deis ar fáil do na rannpháirtithe chun na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • bunscileanna teicniúla agus ábharach a fhiosrú chun taca a chur faoi chleachtas gairmiúil péintéireachta
 • scrúdú a dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáidtear uirlisí comhdhéanaimh amhail an Meán Órga agus Riail na dTrianta sa phéintéireacht ola chomhaimseartha agus thraidisiúnta
 • pailéad teoranta a úsáid chun sraitheanna agus toin de dhath craicinn a chruthú
 • struchtúr bunúsach anatamaíochta na fíorach daonna a fhiosrú

Tá cead ag múinteoirí na sraithe sóisearaí ar gach disciplín ábhair páirt a ghlacadh sa cheardlann seo.

Déan Do Rogha Rud! Ceardlann chun an próiseas cruthaitheachta a fhiosrú 

Dátaí: Déardaoin an 22 Meitheamh agus Dé hAoine an 23 Meitheamh

Am: 10.30am – 4.00pm 

Láthair: Áras Nua-Ealaíne na hÉireann

Na hEalaíona sa tSraith Shóisearach i gcomhar leis an amharc-ealaíontóir threadstories agus an scríbhneoir agus an file Colm Keegan ag cur ceardlann dhá lá ar fáil in Áras Nua-Ealaíne na hÉireann. 

Déanfaidh na rannpháirtithe na nithe seo a leanas sa cheardlann theagmhálach phraiticiúil seo:

 • páirt a ghlacadh in iniúchadh oscailte ar fhocail agus íomhánna, trí úsáid a bhaint as réimse ábhair déanta ealaíne agus leideanna scríbhneoireachta
 • an caidreamh atá acu féin leis an oideachas, an ealaín agus féinléiriú a mheas
 • léargas a fháil ar phróisis chruthaitheachta amharc-ealaíontóra agus scríbhneora
 • iniúchadh a dhéanamh ar Áras Nua-Ealaíne na hÉireann agus úsáid a bhaint as mar fhoinse inspioráide
 • cuir chuige a d’fhéadfadh a bheith ann i leith réimse spreagthaí a phlé
 • comhoibriú a dhéanamh i dtimpeallacht shábháilte, thacúil agus thrialach

 Téigh chuig an nasc thíos chun sonraí iomlána a fháil agus chun clárú: www.artsinjuniorcycle.ieFoilsithe

25/5/2023

Foirmeacha Ealaíne

Scannán

Leibhéal

Iar-Bhunscoile

Réigiún

Ar fud na tíre