ENGLISH

NUACHTLITIRCad a dhéanann hEalaíona i gcleachtas Oideachas cuma mhaith? Léigh faoi na próisis agus comhpháirtíochtaí taobh thiar thionscadail reatha tarlú ar fud na hÉireann.


Tá tú ag Amharc faoi láthair ar > gach Tionscadal ag Bhunscoile

Mozilla Hibs Exhibition

ABC of the Three Muses – Músaem Fíorúil

Roinn an cumadóir Fiona Linnane & an múinteoir Jacintha Mullins, buaiteoirí Dhámhachtain Doiciméadaithe Thairseach na nEalaíon 2020, a dtionscadal comhpháirtíochta leis na daltaí ó Scoil an Iarthair Láir do na Bodhair, Luimneach.

Read Article

Playing the music score

‘The Lonely Traveller’: An Tionscadal Comhpháirtíochta Múinteora-Ealaíontóra

Roinn an cumadóir Fiona Linnane & an múinteoir Jacintha Mullins, buaiteoirí Dhámhachtain Doiciméadaithe Thairseach na nEalaíon 2020, a dtionscadal comhpháirtíochta leis na daltaí ó Scoil an Iarthair Láir do na Bodhair, Luimneach.

Read Article

Performance Day - Songs for Our Times

Amhráin Dár Linne - Tionscadal Ceoil Idirghlúine Idirchultúrtha

Chomhoibrigh an ceoltóir Ruti Lachs, le Scoil Náisiúnta Dhroichead na Bandan agus Bandon Daycare Centre ar an tionscadal idirghlúine seo ina ndearnadh ceol, cultúr agus inimirce a fhiosrú.

 

Read Article

Siúlóid Fíodóireachta

Comhoibríonn an t-amharc-ealaíontóir, Annabel Konig, leis an múinteoir, Brenda Binions agus le daltaí Bhunscoil Phádraig, Contae Cheatharlach, chun fiosrú a dhéanamh ar an imshaol nádúrtha, teicstílí agus fíodóireacht.

Read Article

Miotais agus Finscéalta na hÉireann

Comhoibríonn an t-amharc-ealaíontóir, Annabel Konig, leis an múinteoir, Brenda Binions agus le daltaí Bhunscoil Phádraig, Contae Cheatharlach, chun fiosrú a dhéanamh ar an imshaol nádúrtha, teicstílí agus fíodóireacht, le tacaíocht ó CRAFTed agus Ionad Oideachais Chontae Loch Garman.

Read Article

Detail of finished artwork installed at Galway Arts Centre for Baboro International Children's Arts Festival, October 2018

Human Being and Human Becoming

Coimisiún comhoibríoch leis an ealaíontóir Siobhán McGibbon agus leanaí rang a trí ó Scoil Chroí Íosa, ag samhlú is ag féachaint ar fhéidearthachtaí do chorp an duine amach anseo, i gcomhpháirtíocht le hIonad Ealaíon na Gaillimhe agus Ealaíona Idirnáisiúnta Baboró.

Read Article

Comhpháirtíocht Múinteoirí agus Ealaíontóirí – Cave Dweller

Printmaker John Busher and teacher Liselott Olofsson share their collaboration with the 1st Class pupils of Gaelscoil Osraí, Co. Kilkenny investigating local folklore and oral histories as part of the Teacher - Artist Partnership (TAP) initiative.

Read Article

Image copyright Teacher -Artist Partnership - Teacher Vera McGrath & Artist Claire Halpin - Scoil Náisiúnta Muire gan Smál, Cartown, Co.Louth

Tionscadal na Comhpháirtíochta idir Múinteoirí-Ealaíontóirí (TAP) - Scoil Náisiúnta Muire gan Smál

Roinneann beirt a fuair Dámhachtain Doiciméadaithe na Tairsí, an t-ealaíontóir Claire Halpin agus an múinteoir Vera McGrath, a gcuid oibre le daltaí Scoil Náisiúnta Muire gan Smál, mar chuid de thionscadal na Comhpháirtíochta idir Múinteoirí agus Ealaíontóirí.

Read Article

Creative Generations – Bunscoil CBS Uí Chonaill leis an ealaíontóir Maria McKinneey

Artist Maria McKinney with the teachers and pupils of O'Connell CBS Primary School discuss their collaboration project as part of the Temple Bar Gallery + Studios Creative Generations programme.

Read Article

Paddy Red Downey and the Voice in the Dream

Artists Annie Callaghan & Robbie Perry and primary school teachers Andrea Malone & Catherine Mc Guirk discuss their storytelling project which used music, art and drama.

Read Article

Mé féin agus Mo Chuid Cairde

Roinneann an t-ealaíontóir Helen Barry agus an múinteoir Mary Bennett an comhoibriú a bhí acu le scoláirí Scoil Mhuire Ógh 1, Baile Átha Cliath mar chuid den Chomhpháirtíocht Múinteoir-Ealaíontóir mar shamhail den fhorbairt ghairmiúil leanúnach.

Read Article

‘What Big Eyes You’ve Got…’

Clár spreagúil do na luathbhlianta agus a dtuismitheoirí leis na daltaí ina ndéantar iniúchadh ar na cúig chéadfa blas, boladh, mothú, éisteacht agus amharc.

Read Article

Eispéireas Céadfach Áite

San áireamh le ‘hEispéireas Céadfach Áite’ bhí an t-ealaíontóir Lisa Cahill, an múinteoir Leanne Kyle agus scoláirí de chuid rang P2 agus P3 S.N. Achadh na Cloiche Contae Thír Eoghain. Tá an tionscadal seo mar chuid de Virtually There, tionscadal ealaíontóra cónaithe atá faoi bhainistiú Chomhpháirtíocht Foilsitheoireachta Kids’ Own.

Read Article

Virtually There with St Patrick’s P.S. Co Armagh

Artist Sharon Kelly and teacher Fionnuala Hughes from at St Patrick’s PS, Co. Armagh, talk about their explorations for this phase of the Virtually There Project around the idea of balance.

Read Article

CREATIVE DANCE TALES – A Digital Resource for Teachers and Dance Artists

Artist Philippa Donnellan and lecturers Susan Marron, Dr Frances Murphy and Dr Maura Coulter about their project which nurtured storytelling through dance.

 

Read Article

A Space To Grow

Artist Helen Barry and teacher Sharon Smyth discuss their multi-art form project with St. Raphaela’s Primary School, Stillorgan, Co. Dublin.

Read Article

Build Your Own Unknown

"Build Your Own Unknown" is a collaboration between Artist Louise Manifold, Cregmore NS and TULCA partnering with The Marine Institute.

Read Article

Our Place: An art project with children living in direct provision

Our Place was a project that sought to offer a marginalized section of our community a creative and positive experience within a museum environment.

Read Article

‘Dublin Ships’ Public Art Engagement Programme

The project engaged withchildren in response to a public artwork. It explored questions about potential forms of art & public art as well as themes relevant to the work such as technology, infrastructure, philosophy, locality.

Read Article

The Easter Rising Dance Project

Dance artist Maria Svensson worked with teacher Marie O’Connell and 3rd class children from Ardfert National School, Tralee, Co. Kerry to explore the theme of the Easter Rising through a creative exploration of movement and dance.

Read Article

Tionscadal Staire 100 Bliain – Leanaí ina dtaighdeoirí

A creative commemoration project, engaging children and teachers from 10 schools in Ireland and Northern Ireland with the Decade of Commemorations, through research and creative activity alongside a professional artist and writer.

Read Article

(c) Vanya Lambrecht Ward. Courtesy of Kids' Own

Virtually There

Artist Vanya Lambrecht Ward collaborates with children from Ardfert National School, Tralee, via video conferencing technology.

Read Article

Room 13 (c) Fingal Arts Office

Room 13

Oibríonn daltaí ó Choláiste Bhríde i mBaile Bhlainséir leis an ealaíontóir Órla Kelly chun na healaíona agus scileanna fiontair a fháisceadh.

Read Article

Full concentration (c) Helen Barry

Learning About Learning

D’oibrigh an t-ealaíontóir, Helen Barry, le Naíonáin ag an mBunscoil Dhoiminiceach i nDún Laoghaire mar chuid de chónaitheacht Artist At Work.

Read Article

(c) Ciara Harrison

CRAFTed

D’fhiosraigh daltaí ó naíonáin mhóra i Scoil Náisiúnta Shóisearach i mBaile Coimín fabraic agus snáithín leis an ealaíontóir Ciara Harrison.

Read Article

Graffiti Theatre Company's 'After Dark'

Doctor Darkness

Graffiti Theatre Company collaborated with six schools to deliver educational drama workshops in County Cork.

Read Article

Cubes and Compromise

Helen Barry agus Scoil Náisiúnta na Moslamach. Thacaigh dámhachtain Sparánachta na Comhairle Ealaíon do Dhaoine Óga agus Leanaí leis an gcónaitheacht seo.

Read Article

Finding our Way

Lisa Cahill á tacú ag Coiste Cónaitheachta Damhsa Roinn Froebel don Bhun- agus Luath-Oideachas.

Read Article